Aspiro og Opplysningen forlenger avtale om salg av søkevirksomhet og anker til departementet

Aspiro har i dag kommet til enighet med Opplysningen om å forlenge eksisterende avtale om salg av Aspiros søkevirksomhet med overtagelse per 1. mai 2009. Konkurransetilsynets beslutning om å ikke godkjenne sammenslåingen av Opplysningen Mobil AS og Aspiro Søk AS er anket til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som ventes å komme med sin beslutning i løpet av april 2009.

Den opprinnelige kjøpesummen oppgikk til 145 MNOK, men i og med at overtagelsen ikke vil skje før 1. mai 2009 og Aspiro beholder virksomhetens inntjening fram til det, oppgår kjøpesummen til 125 MNOK.

Aspiro driver søkevirksomheten videre som før til en eventuell godkjenning av transaksjonen. I perioden januar til september 2008 omsatte den aktuelle søkevirksomheten for cirka 43 MSEK med en EBITDA på cirka 36 MSEK.

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 21 januar 2009 klokken 12.00.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Abonner

Dokumenter og linker