Platekompaniet tar eierposisjon i Aspiro – WiMP blir heleid Aspiro-selskap

Platekompaniet tar en eierandel i Aspiro på 6,5%, etter at partene har signert en avtale seg i mellom i dag. Platekompaniet selger sine aksjer i datterselskapet WiMP Music AS, mot eierandelen i Aspiro AB. Norske WiMP blir dermed et heleid Aspiro-selskap, mens Platekompaniet får muligheten til å delta i Aspiros internasjonale ekspansjon. Aspiro finansierer oppkjøpet ved en emisjon med oppgjør i aksjer, tilsvarende cirka 16 MSEK.

”Platekompaniet og Aspiro har samarbeidet tett og godt om WiMP i Norge i over to år. Vi har blitt overbevist om at streaming er fremtidens måte å konsumere musikk på, og at WiMP kan oppnå svært gode resultater i mange markeder. Ved å ta hvert enkelt musikkmarked på alvor, samtidig som man går for en multinasjonal satsning som sikrer tilstrekkelig stordriftsfordeler, ser vi muligheten til å skape markedets beste musikktjeneste. Vi har derfor valgt å gå inn på eiersiden i Aspiro. Platekompaniet fortsetter også som tidligere å være en viktig del av WiMP-redaksjonen”, sier Rolf Presthus, administrerende direktør i Platekompaniet.”

Styret i Aspiro har, etter mandat av ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober, besluttet å foreta en nyemisjon på totalt 13 406 901 aksjer, som til dagens kurs tilsvarer cirka 16 MSEK.

Nyemisjonen gjennomføres for å brukes som betaling for 60 000 aksjer, tilsvarende 50 prosent av aksjene i WiMP Music AS, der Platekompaniet og Aspiro tidligere eide 50 prosent hver. Som betaling for aksjene i WiMP Music AS overtar Platekompaniet AS 6,5% av aksjene i Aspiro AB etter emisjonen.

WiMP Music AS blir dermed et heleid datterselskap innenfor Aspiro-konsernet. Dette innebærer at Aspiro fra og med at avtalen er gjennomført vil konsolidere inn hele omsettingen og resultatet fra norske WiMP, i stedet for halvparten som tidligere. Aspiro forventer at avtalen er gjennomført innen den 31 oktober. Oppkjøpet betyr at Aspiro får fullstendig kontroll over musikktjenesten WiMP på samtlige markeder, samt konsoliderer inn alle inntekter generert av WiMP.

Aspiro Music omsatte cirka 44,3 MSEK første halvår 2011. Dersom WiMP Music AS hadde vært konsolidert inn med 100 prosent fra 1 januar, ville omsettingen økt med cirka 12 millioner SEK. WiMP Music AS omsatte første halvår 28,3 MSEK, resultat etter direkte kostnader var 1,5 MSEK og EBITDA ble 0,7 MSEK.

”Platekompaniet er den butikkjeden innen musikk som har lyktes best i hele Skandinavia. De har en svært sterk kompetanse innen musikk og er derfor viktige for oss å få med som støttespiller også når vi ekspanderer til nye markeder. Dessuten vil det være en fordel operasjonelt for Aspiro å få 100% kontroll på WiMP også i Norge,” sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro.

WiMP er i sterk vekst og hadde i slutten av juni over 300 000 betalende brukere i fire land, opp fra 100 000 ved årsskiftet. 700 000 norske Canal Digital-kunder får nå også tilbud om WiMP inkludert i sitt tv-abonnement. WiMP er tilgjengelig i Norge, Sverige og Danmark, samt i Portugal under et annet varemerke. WiMP fokuserer på å hjelpe brukerne å finne fram i det enorme musikkbiblioteket med millioner av låter. I juli i år ble WiMP kåret til verdens beste musikktjeneste på Meffy Awards i London.

Aspiro rapporterer regnskap for tredje kvartal den 10. november.

Dette er informasjon som Aspiro AB (publ) er pliktig å offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble utgitt for publisering 27 oktober 2011 kl 08:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, Tel: 908 07 389, e-post: kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, Administrerende direktør, Tel: 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikkstreamingtjenesten WiMP direkte til konsumenter på utvalgte markeder. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som Deutsche Telekom, Telenor, 3, TeliaSonera,  BBC, Entel og Canal Digital. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Abonner