Atlas Copco AIRmonitorTM - en revolusjon for ettermarkedet - og i år feirer ATLAS COPCO KOMPRESSORTEKNIKK AS 25-års jub

Atlas Copco AIRmonitorTM - en revolusjon for ettermarkedet - og i år feirer ATLAS COPCO KOMPRESSORTEKNIKK AS 25-års jubileum for System for Driftssikkerhet! Trykkluft er en vesentlig energikilde i forskjellige produksjons-prosesser. Dens tilgjengelighet, kvalitet og kostnad har en enorm innvirkning på din bedrifts ytelsesevne. Når ditt trykkluftanlegg inngår i Atlas Copco's AIRmonitorTM serviceplan, skal du med sikkerhet vite at investeringen din blir tatt vare på. Ettermarkedsorganisasjonen i Atlas Copco Kompressorteknikk AS har arbeidet iherdig med å utvikle nye produkter som markedet etterspør. I samarbeide med fabrikken i Belgia, vil det på Den Tekniske Messen vises noen av de produkter som nå naturlig vil inngå i ACK's sortimentet. Når det gjelder overvåkning, deles dette i to hovedgrupper; Air Monitoring og Air Connect, som en WEB-løsning eller som en løsning lokalt i bedriftens nett. Verdien for kundene med denne form for overvåkning, vil være større driftssikkerhet. Gjennom bruken av vårt unike AIRmonitorTM og ved å delta i en av Atlas Copco's varierte serviceplaner, kan kunden være sikker på at hans trykkluftanlegg driftes så effektivt som mulig 24 timer i døgnet 7 døgn i uken. Det er en betryggende følelse å vite at Atlas Copco er der for deg når du trenger dem. AIRmonitorTM systemet tillater Atlas Cocpco's ettermarkeds- organisasjon å overvåke kundens trykkluftanlegg for å forhindre problemer, slik at man slipper unødvendig og kostbar nedetid i prosessen. AC skreddersyr løsninger for kundens spesifikke behov, fra enkel overvåking og forebyggende vedlikehold til et system som tar fullstendig ansvar for vedlikehold av det totale trykkluftanlegget. Dette blir utført av høyt kvalifiserte service-teknikere fra Atlas Copco. Gjennom produkter som Air Scan og Air Optimizer, er det optimalisering av trykkluftsentralen som er hovedbudskapet. All den erfaring vi har tilegnet oss de siste årene ved målinger og analyser, er nå satt i system. Fra en meny kan det velges hva som skal måles og det blir utført en "scanning " av trykkluftsentralen. Kom gjerne innom vår stand på messen og prøv selv å finne lekkasjer i vårt nett der, stand nr. C05-18 i hall C. Med 25-års jubileum som leverandør av System for Driftssikkerhet, har vi tilegnet oss en viss kompetanse, denne vil vi gjerne dele med eksisterende og nye kunder. Den første avtalen - 1/79 - ble tegnet med M. Peterson i Moss. Den gjelder fremdeles..... Atlas Copco er et internasjonalt konsern med 26.000 ansatte. Omsetningen på verdensbasis er 46 milliarder kroner. Atlas Copco Kompressorteknikk AS har 75 ansatte, og hadde i 2003 en omsetning på 170 millioner kroner. Det gjør oss til markedets desidert største aktør - med et landsomfattende nett av spesialiserte ingeniører, serviceteknikere og utvalgte forhandlere. Sammen gir vi våre kunder den trygghet de har krav på. Selskapet holder et høyt aktivitetsnivå og har en solid økonomisk plattform. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Atlas Copco er en verdensledende leverandør av produktivitetsfremmende løsninger for industrien.Produktene og tjenestene strekker seg fra luft- og gasskompressorer, generatorer, gruve- og anleggsutstyr, industriverktøy og monterings-system til relatert ettermarked og utleie.I nært samarbeid med kunder og partnere og med mer enn 130 års erfaring, utvikler Atlas Copco løsninger for høyere produktivitet.Atlas Copcos forretningsløfte er enkelt og tydelig:”Vi engasjerer oss for å øke din produktivitet ved samarbeid og fornyelse”.Dette er et løfte til våre kunder. Det er dere som skal føle og oppleve at vi holder vårt forretningsløfte gjennom kvaliteten på våre produkter, vår service og vår fremtreden i sin alminnelighet.Det er vår utfordring at vi lever opp til løftet.Det er også en forutsetning for Atlas Copcos fremtidige suksess.

Abonner