Kamp om markedsandeler og marginer i 03 - tro på ny vekst i 04

Kamp om markedsandeler og marginer i 03 - tro på ny vekst i 04 " Vi leverer utstyr og tjenester til industrien og til bygg- og anleggsbransjen. Når våre kunder har svake konjunkturer, får det direkte konsekvens for oss. Derfor slo de svake konjunkturene i 2003 rett inn i våre regnskaper og la press på vår fortjeneste, sier Bjørn Cronwall, adm. direktør i det norske importselskapet som holder til på Langhus utenfor Oslo. Atlas Copco Kompressorteknikk har lagt frem sine regnskapsresultater for fjoråret. Selskapet nådde et samlet salg på 170 millioner kroner som er 3,7 millioner svakere enn i 2002. Også driftsresultatet gikk ned fra 10 millioner i '02 til 6,2 millioner i fjor. Ordreinngangen sank i gjennomsnitt med 5 % - mest innen transportable kompressorer som ble kraftig påvirket av de lave aktivitetene innen byggesektoren. Mye peker mot et vendepunkt Cronwall, som har arbeidet i Atlas Copco i en årrekke og blant annet har ledet selskapets avdelinger i en rekke land i Mellom- og Sør-Amerika, har ganske nylig tiltrådt som sjef i Norge og tror definitivt på et vendepunkt i norsk økonomi: - Dagens rentenivå, børsutviklingen, en svakere krone og en internasjonal oppgang gir signaler om at vi endelig tør håpe på en positiv utvikling for våre kunder - og dermed også for oss, sier Cronwall. For halv maskin - Men selv om vi faktisk er positivt overrasket over ordreinngangen i januar og februar, tror vi egentlig ikke på noen varig bedring i markedet før i siste halvår. Dessuten er det slik at norsk industri i lang tid har gått for halv maskin. Det betyr at man først må få utnyttet ledig kapasitet og dødtid før man i neste fase bygger opp for vekst. De dårlige tidene har ikke bare vært negative for Atlas Copco. Svakere salg av nytt utstyr har i en viss grad blitt kompensert gjennom mer arbeid med service og vedlikehold. Tar bedre vare på maskinparken Kundene har lært seg å ta bedre vare på det maskinutstyr de allerede har, mener Cronwall. - Vi tegner nå i langt større grad service- og vedlikeholdsavtaler for det utstyret vi selger, og dette er ensidig positivt for alle parter. For oss som får mer servicearbeid, for kundene som får mer ut av sine investeringer og for miljøet i form av lavere forurensing og støy fra maskinparken. Atlas Copco har møtt de svake konjunkturene med en rekke nye produkter som lanseres i månedene fremover: Møter markedet med nye produkter - Det kommer nå en serie nye lover og regler som stiller nye og strengere krav til leverandørene av maskinutstyr når det gjelder støy og forurensing. Som markedsledere har vi valgt å gjøre et kvantesprang i modellutviklingen og tilby maskiner som møter alle kjente, fremtidige miljøkrav - i dag, sier Cronwall. - Dessuten blinker vi stadig ut nye satsningsområder for langsiktige investeringer. Blant annet har vi valgt å gå seriøst og tungt inn i norsk oppdrettsbransje der vi leverer stadig mer spesialutstyr av ulikt slag, samtidig som vi deltar aktivt i en serie forskningsprosjekter og utviklingssamarbeid med aktører i bransjen. For mer informasjon kontakt adm. direktør Bjørn Cronwall, telefon: 64 86 08 60 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT20320/bild.html Bilde

Om oss

Atlas Copco er en verdensledende leverandør av produktivitetsfremmende løsninger for industrien.Produktene og tjenestene strekker seg fra luft- og gasskompressorer, generatorer, gruve- og anleggsutstyr, industriverktøy og monterings-system til relatert ettermarked og utleie.I nært samarbeid med kunder og partnere og med mer enn 130 års erfaring, utvikler Atlas Copco løsninger for høyere produktivitet.Atlas Copcos forretningsløfte er enkelt og tydelig:”Vi engasjerer oss for å øke din produktivitet ved samarbeid og fornyelse”.Dette er et løfte til våre kunder. Det er dere som skal føle og oppleve at vi holder vårt forretningsløfte gjennom kvaliteten på våre produkter, vår service og vår fremtreden i sin alminnelighet.Det er vår utfordring at vi lever opp til løftet.Det er også en forutsetning for Atlas Copcos fremtidige suksess.

Abonner

Dokumenter og linker