Autolink inn i Ofotbanen: Sikrer seg fremtidig ekspansjonskapasitet

(Drammen/Narvik, 19. februar 2007) Billogistikkgruppen Autolink as i Drammen kjøper 40 prosent av aksjene i Ofotbanen as i Narvik. 31. januar i år inngikk Norges største billogistikkaktør en NOK 65 millioners kontrakt med Ofotbanen om togfrakt av 55.000 biler årlig i Norge, eller drøyt 600 biltog per år. Nå kjøper gruppen seg også inn som aksjonær i Ofotbanen av kapasitetsstrategiske årsaker.

Skreddersøm og ekspansjon
Ofotbanen ble refinansiert på slutten av fjoråret av et internasjonalt aksjonærkonsortium, som nå selger 40 prosent av selskapet til Autolink Group.

- Når vi som Ofotbanens største kunde kjøper en betydelig eierpost i selskapet, skaffer vi oss bedre muligheter til å skreddersy togbaserte transportløsninger for Autolinks behov. Kampen om transportkapasitet på jernbane hardner dessuten til, og vi sikrer oss mer langsiktig kapasitet gjennom denne investeringen. Ofotbanen har videre lisenser for grenseoverskridende personell- og godstransport, og blir dermed instrumentell for realiseringen av våre strategiske ambisjoner i Skandinavia. Slik som fraktmarkedene for togfrakt utvikler seg i Norden og Europa forøvrig, er vi komfortable med kjøpet også som en finansiell investering, fremholder konsernsjefen i Autolink Group, Lars Olsen.

Betydelig ressurstilførsel
For Ofotbanen representerer Autolinks inntreden som aksjonær en betydelig ressurstilførsel. Foruten å være selskapets største enkeltkunde, kommer Autolink nå også til å bidra finansielt og kompetansemessig.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge partnerne, uttaler Ofotbanens administrerende direktør Terje Østensen.

- Selskapets økonomiske plattform blir etter Autolinks aksjonærinntreden ytterligere forbedret, og vi får nå de finansielle muskler vi behøver for å kunne utvikle oss til å bli en betydelig og lønnsom aktør innenfor operasjon og drift av tog i Skandinavia. Videre kan vi nå trekke på vår nye aksjonærs markeds- og logistikkressurser - forretningskritisk kompetanse vi tidligere ikke hadde tilgang på, understreker Østensen.

Abonner