IGE: Meldepliktig handel og tegning i konvertibelt lån

Erlend Dunér Henriksen, varamann i IGE's styre og primær innsider, har i dag, 5. november 2013, gjennom sitt heleide selskap Renud Invest AS kjøpt 335.000 aksjer i IGE Resources AB til en snittkurs på NOK 0,3618.

I tillegg til dette har Renud Invest AS tegnet seg for NOK 254.000 i IGE's pågående konvertible lånetilbudet. Lånet vil bli konvertert i henhold til tilbudet på NOK 0,38, tilsvarende 670.000 ytterligere aksjer.

Erlend Dunér Henriksen har siden september i år lånt IGE totalt NOK 150.000, som etter konvertering til aksjer på de gjeldende betingelsene tilsvarer 506.528 aksjer. Disse aksjene vil bli overført til Renud Invest AS

Totalt antall aksjer kontrollert av Erlend Dunér Henriksen gjennom sitt heleide selskap Renud Invest AS vil bli 1.511.528 etter konverteringene.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker