IGE: Oppdatering på den foreslåtte utskillelsen av IGE Diamonds fra IGE

IGE Resources AB (IGE) kommer til å gi samtlige aksjonærer i IGE en (-1) gratisaksje for hver aksje de eier i IGE, når IGE Diamonds skilles fullstendig ut fra moderbolaget IGE som en egen juridisk enhet. Frasepareingen vil skje snarest mulig etter den ekstrordinære generalforsamlingen (EGF) i IGE 22. november 2013.

Stikkdagen for når man må eie IGE aksjer for å få et tilsvarenede antall gratis IGE Diamonds aksjer er torsdag 21. november 2013.

Det tas sikte på å børsnotere IGE Diamonds så snart som praktisk mulig etter utskillingen.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker