IGE sikrer ytterligere egenkapital

IGE Resources AB har sikret ytterligere 16,6 millioner kroner i egenkapital ved bruk av selskapets trekkrettighet for ny egenkapital (”Standby Equity Distribution Agreement” - SEDA)

IGE Resources har utstedt 53.675.699 nye aksjer til leverandøren av SEDA-fasiliteten, YA Global Master SPV Ltd, et investeringsfond som administreres av Yorkville Advisors. Aksjene ble utstedt til en kurs på 0,31 kroner, mens sluttkursen på Oslo Børs var 0,32 kroner den foregående handelsdag, 16. juli 2010. Kursen reflekterer den prismekanismen som ble etablert i SEDA-avtalen. Etter gjennomført transaksjon representerer de nye aksjene om lag 3,8 prosent av totalt utestående aksjer i IGE Resources AB.

Ifølge avtalen om den 150 millioner kroner store trekkrettigheten har IGE rett, men ingen forpliktelse til å trekke opp egenkapital i trancher mot å utstede aksjer til Yorkville. Inkludert emisjonen som gjøres kjent i dag har IGE benyttet 21,6 millioner kroner av fasiliteten. 

- SEDA-avtalen representerer en av flere tilgjengelige finansieringsmuligheter for selskapet. I tiden som kommer vil IGE ved behov vurdere alle alternative finansieringsformer. Vi er imidlertid svært tilfreds med SEDA-fasilitetens fordeler. De siste fire ukene har den tilført IGE 21,6 millioner kroner i ny egenkapital. I et svært krevende aksjemarked har vi lykkes i å styrke selskapets finansielle grunnlag med en marginal rabatt i forhold til aksjekursen og med begrenset utvanning av eksisterende aksjonærer, sier IGEs adm. direktør Tomas Fellbom.

IGE forbereder nå en økning av sin diamantproduksjon i det sørlige Afrika, hvor to diamantgruver har nådd kommersiell fase og en tredje diamantgruve forventes å komme i produksjon i første halvår 2011. Selskapet står også midt oppe i forberedelsene til en Pre-Feasibility-studie for sitt nikkelprosjekt Rönnbäcken i Sverige.

For nærmere informasjon kontakt

Tomas Fellbom

Adm. direktør, IGE Resources AB

Telefon +46 73 322 57 86

E-post: tomas.fellbom@ige.se 

Thomas Carlsson

Finansdirektør, IGE Resources AB

Telefon +46 70 552 26 22

E-post: thomas.carlsson@ige.se

Abonner

Dokumenter og linker