IGE styremedlemmer konverterer honorarer til aksjer

Styremedlemmene Svein Breivik og Ole Weiss, samt styrets varamann Erlend Dunér Henriksen har informert styret om at deres styrehonorar vil bli konvertert til aksjer i IGE i overensstemmelse med børsmelding av 24. oktober 2013.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker