NMG: Første handelsdag nylig utstedte aksjer - Endring av antall aksjer, stemmeretter og aksjekapital

Som nylig meddelt markedet, har Nickel Mountain Group AB (publ) (“NMG” eller “Selskapet”) denne uken gjennomført en nyutstedelse av aksjer mot betalning via motregning av gjeld. Antall utstedte aksjer var 3.052.799. De nye aksjene vil bli distribuert til tegnerenes aksjekontoer fra og med mandag 3. februar 2014.

Det totale antallet aksjer og stemmeretter etter utstedelsen øker dermed fra 18.174.922 to 21.227.721.

Aksjekapitalen økte med SEK 1.526.399.50 til SEK 10.613.860.50.

Informasjonen om antall aksjer, stemmeretter og aksjekapital følger standard informasjonskrav for svenske offentlige selskaper ved utgangen av måneden i perioder hvor aksjekapitalen er endret.

For og på vegne av styret i Nickel Mountain Group AB

Torbjorn Ranta

CEO

For informasjon, vennligst ta kontakt med

Torbjørn Ranta

Mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

Tel: + 46 8 402 28 00

Mobil: +46 708 855504

eller

Erlend Dunér Henriksen

Varamedlem

Mail: erlend@henriksen.as

Mobil: +47 920 18 950

Nickel Mountain Group AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: NMG). Vennligst besøk vår hjemmeside på www.nickelmountain.se

Abonner

Dokumenter og linker