NMG: Nickel Mountain Group AB gjennomfører konvertering av lån tilsvarende ca 11,8 millioner SEK

Som tidligere meldt til markedet, har Nickel Mountain Group AB (publ) (”NMG” eller ”Selskapet”) forberedt og gjennomført en utstedelse av nye aksjer mot sletting av gjeld. Foranledningen er at et stort antall aksjonærer høsten 2013 hjalp Selskapet økonomisk ved å yte rentefrie lån for å hjelpe til i en meget anstrengt finansiell situasjon på det tidspunktet. En Ekstrordinær Generalforsamling (EGF) i NMG avholdt 22. November 2013 ga Styret fullmakt til å utstede nye aksjer mot betaling i kontanter eller ved å motregne mot gjeld.

Basert på denne fullmakten, har Styret vedtatt å utstede et antall aksjer motsvarende ca 11,8 millioner SEK (”MSEK”) Denne utstedelsen har nå blitt registrert hos det svenske Bolagsverket. Vedtaket innebærer at NMG utsteder totalt 3.052.799 nye aksjer. Aksjekapitalen øker dermed med SEK 1.526.399,50 til SEK 10.613.860,50. Totalt antall aksjer etter nyutstedelsen øker fra 18.174.922 til 21.227.721.

De nyutstedte aksjene vil bli distribuert til aksjonærene så snart som praktisk mulig, sannsynligvis i løpet av de nærmeste dagene, og vil etter mottaket være tilgjengelig for øyeblikkelig handel på Oslo Børs. NMG vil så snart som praktisk mulig børsmelde dato for når de nye aksjene er handelbare, og senest dagen før aksjene blir tilgjengelige på aksjonærenes aksjekontoer.

NMG’s styremedlemmer Svein Breivik, Ole Weiss og varamedlem Erlend Duner Henriksen har forpliktet seg til å konvertere honorarer, samt lån i forbindelse med høstens ulike tilbud om konvertible lån, til aksjer ved konvertering av disse tidligere børsmeldte beløpene. Selskapets største aksjonær Altro Invest har i løpet av høsten 2013 lånt ut betydelige beløp for å bedre Selskapets finansielle situasjon. Altro Invest har i denne sammenhengen intensjon om å opprettholde sin eierandel på samme nivå på ca 29,7 % av Selskapets kapital og stemmer.

Av juridiske årsaker forutsetter en hver direkte utstedelse til styremedlemmer og nærstående en aksept på en ny Ekstraordinær Generalforsamling (Aktiebolagsloven Kap. 16). Dette betyr at Selskapet vil avholde en slik generalforsamling så snart som mulig.

Restruktureringen av Selskapets Afrika-diamantportefølje pågår fremdeles, og en oppdatering til markedet vil bli offentliggjort om kort tid. Stikkdagen for når antallet NMG aksjer man eier legges til grunn for hvor mange gratisaksjer man vil få i ”Diamantselskapet” vil bli fastsatt så snart som mulig i forbindelse med den nye Ekstraordinære Generalforsamlingen.

Tony Saetre, Selskapets uavhengige IR-konsulent i Norge, registrert som innsider, deltok i det første lånet og vil bli tildelt 10.715 aksjer. Etter transaksjonen vil Tony Saetre inneha 10.715 aksjer i NMG.

For og på vegne av styret i Nickel Mountain Group AB

Torbjorn Ranta

Administrerende direktør

.

For informasjon, vennligst kontakt Torbjorn Ranta

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

Tel: + 46 8 402 28 00

Mobil: +46 708 855504

.

Erlend Dunér Henriksen

Varamedlem

E-mail: erlend@henriksen.as

Mobil: +47 920 18 950

Abonner

Dokumenter og linker