Påminnelse. Siste dag for tegning i det konvertible lånetilbudet er mandag, 18. november. Norsk bankkontonummer opprettet

IGE Resources AB (IGE) minner om at fristen for å tegne seg i det konvertible lånetilbudet utløper mandag, 18. november senest innen kl 24:00. Lånetilbud sendt med vanlig post må dateres og postlegges innen samme frist (se norsk mail- og postadresse nedenfor).

IGE ønsker å gjøre det enklere for sine mange norske aksjonærer, og tilbyr derfor alle som ikke allerede har innbetalt avtalt beløp å bruke IGE's norske konto i Handelsbanken:

Kontonummer: 9044.10.06879

Mottaker: IGE Resources AB

Merk overførselen med "Konvertibelt lån NMR"

Det konvertible lånet er øremerket IGE's nikkelprosjekt Nickel Mountain i Rönnbäcken, Sverige. Siste innbetalningsfrist er mandag 25. november 2013.

IGE annonserte 8. november at alle IGE's aksjonærer kostnadsfritt skal få tildelt aksjer i IGE Diamonds i forholdet 1:1. I tillegg til det annonserte IGE 11. november at alle aksjonærene som har bidratt med konvertible lån vil være berettiget til kostnadsfritt å få tildelt ytterligere aksjer i IGE Diamonds i forholdet 1:1. Forutsetningen er at konvertering til IGE aksjer foretas ved første anledning etter at utstedelsen av nye aksjer er vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen i IGE, fredag 22. november 2013. Konverteringskurs 0,38 NOK pr aksje. Stikkdagen for når man må eie IGE aksjer for å få utsdedt gratis IGE Diamonds aksjer, er derfor utsatt til etter EGF 22. november 2013. Denne datoen vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Øvrige detaljer er tilgjengelige på IGE's hjemmeside under "Investor relations, News & Announcements":

http://www.ige.se/pages/news--announcements.aspx

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend D. Henriksen

Varamann IGE Resources AB - IGE (under navneendring til Nickel Mountain Group AB - NMG)

E mail: erlend@henriksen.as

Mobil: +47 920 18 950

Bergstubben 4

NO-3360 Geithus

Norge

*

IGE Resources AB

Kungsgatan 44

SE-111 35 Stockholm, Sweden

Phone +46 (0)8 402 28 00

Fax +46 (0)8 402 28 01

E-mail info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.