Tidligere IGE gullprosjekt får godkjenning – utløser utbetaling på 1,5 millioner dollar

IGE Resources AB melder at gullprosjektet Kilimapesa Hill i Kenya har fått informasjon fra landets myndigheter om at all dokumentasjon iprosjektet er godkjent og at driftslisens vil bli utstedt med det aller første. IGE solgte sin andel i prosjektet til Goldplat i fjor. Godkjenningen utløser en gjenstående utbetaling på 1,5 millioner dollar fra Goldplat til IGE.

Ifølge Goldplat er all nødvendig informasjon som kreves for å få driftstillatelsen i Kilimapesa godkjent, selskapet venter nå kun på utstedelse av lisensen. Kenyas gruve- og geologidepartement har informert selskapet om at dokumentene er godkjent og at etatens øverste leder selv vil sørge for at utstedelsen av lisensen går raskt.

Ifølge Goldplat er Kenyas regjering positive til å gi lisensen i dette prosjektet og ser gruven som begynnelsen på en ny æra for gullutvinning i landet. Goldplat vil nå sette Kilimapesa-prosjektet i produksjon.

For nærmere informasjon kontakt

Tomas Fellbom

Adm. direktør, IGE Resources AB

Telefon +46 73 322 57 86

E-post: tomas.fellbom@ige.se 

Thomas Carlsson

Finansdirektør, IGE Resources AB

Telefon +46 70 552 26 22

E-post: thomas.carlsson@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et skandinavisk selskap med hovedfokus på diamantleting og -utvinning i det sørlige Afrika. IGEs portefølje omfatter også en av Nord-Europas største nikkelforekomster og gulleting i Kenya. IGE har sitt hovedkontor I Stockholm og er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Se www.ige.se for nærmere informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker