Bankia Bank ASA legger frem årsregnskapet for 2003:Sterk utvikling for den gebyrfrie banken

Bankia Bank ASA legger frem årsregnskapet for 2003: Sterk utvikling for den gebyrfrie banken - Bankia med 75 000 kunder og 9,1 mill. kroner i overskudd før skatt (Oslo, 04.02.04) Etter sitt andre hele driftsår viser Bankia Bank at forretningsmodellen fungerer. - Vår filosofi med enkle, gebyrfrie produkter og forståelige betingelser appellerer godt blant publikum, sier administrerende direktør i Bankia, Christina Åhlander. To og et halvt år etter oppstarten viser den gebyrfrie kredittkortbanken sterk utvikling på alle viktige parametere. Hele 75 000 personer har nå skaffet seg Gebyrfri Visa. Det er en vekst på 25 000 kunder, eller 50 % i løpet av siste år. Samtidig viser bankens kundeundersøkelser meget høy tilfredshet med kredittkortet. Og det solide kundegrunnlaget har nå begynt å gi direkte økonomiske resultater: Overskuddet på 9,1 mill. kroner før skatt, er en bedring på 32,2 mill. kroner i forhold til 2002. - Vi er stolte av å kunne tilby det beste kredittkortet i Norge, og er samtidig veldig fornøyde med resultatene, sier Åhlander. Hun peker på at resultatfremgangen kan forklares av følgende fire forhold: volumvekst, lavere tapskostnader, stabile administrasjonskostnader og billigere innskudd. Den lille, enkle banken med bare 16 ansatte kan også glede seg over en vekst i brutto utlån på 36 % til 477 mill. kroner. Netto rente- og provisjonsinntekter har økt med 25,5 mill. kroner til 53,3 mill. kroner. Samtidig er misligholdte lån nå definitivt under kontroll. Tapskostnadene ble redusert fra 25,0 mill. kroner i 2002 til 14,5 mill. kroner i 2003. I tillegg bekrefter kostnadsutviklingen at driftsmodellen fungerer. En liten og effektiv administrasjon klarer å betjene en stadig voksende kundemasse uten at administrasjonskostnadene øker i samme grad. Selv om banken i 2003 har hatt en økning på 50 % i kundemassen, har driftskostnadene kun økt med 26%. Balansen Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2003 på 700 mill. kroner, hvor innskudd fra kunder utgjorde 603 mill. kroner. Innskuddsdekningen gjennom Bankiakonto var på 127 % av utlån på kredittkort, og bankens innskuddsprodukt er et av markedets mest konkurransedyktige. Banken hadde ved årsskiftet en ansvarlig kapital på 72,5 mill. kroner og kapitaldekningen var på 14,9%. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Administrerende direktør Christina Åhlander, telefon 23 11 50 51 eller mobil 95 70 99 77 Økonomidirektør Raimond Pettersen, telefon: 23 11 50 52 eller mobil 99 00 42 50 Internett: www.bankia.no E-post: bankia@bankia.no Vedlagt følger foreløpig årsregnskap og oversikt over kvartalsvis utvikling siden bankens oppstart. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00600/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker