Bankia Bank ASA legger frem regnskap for tredje kvartal 2003.

Bankia Bank ASA legger frem regnskap for tredje kvartal 2003. Resultat i tredje kvartal på 3,3 mill. kroner - Fortsatt sterk resultatbedring og kundevekst (Oslo, 06.11.03) Bankia Bank ASA fortsetter fremgangen, og oppnådde i tredje kvartal 2003 et resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner. Dette er en forbedring på 7,3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig fortsetter den sterke kundeveksten, og i siste kvartal har over 5 000 nye kunder skaffet seg Bankias gebyrfrie Visa-kort. Bankia Bank ASA har etter to års drift skaffet seg ca. 66 000 kunder. - Vi er meget fornøyde med å kunne fortsette den sterke veksten vår samtidig som vi leverer gode resultater, uttaler administrerende direktør i Bankia, Christina Åhlander. Bankia er en enkel og dynamisk bank som tilbyr to produkter: Gebyrfri Visa og Bankiakonto. Gebyrfri Visa er av "Dine Penger" kåret til Norges beste kredittkort, og på Bankiakonto kan man få en av Norges beste innskuddsrentesatser. Bankia har en liten og effektiv organisasjon. Inntekts- og kostnadsstrukturen tillater derfor banken å gi kundene Norges beste vilkår på både innskudd og kredittkort. Kvartalsresultatet Regnskapstallene for tredje kvartal 2003 viser en solid utvikling: Netto renteinntekter i forhold til samme periode i 2002 har økt fra 8,2 mill. kroner til 14,7 mill. kroner, og resultat før tap og skatt gått fra 1 mill. kroner til 7,7 mill. kroner. Tilsvarende tall etter tap og skatt viser en utvikling fra -4 mill. kroner i tredje kvartal 2002 til et overskudd som nå er på 3,3 mill. kroner. Tapskostnadene er også redusert i forhold til tredje kvartal 2002 til tross for økte utlån. Det ble da regnskapsført en tapskostnad på 6,5 mill. kroner for et utlån på 314 mill. kroner, mens det tilsvarende tallet i innværende kvartal er på 3,2 mill. kroner for et utlån på 453 mill. kroner. - Etter forbedring av våre kredittvurderingsmodeller og - systemer har mislighold nå gått ned, understreker Åhlander. Samlede tapsavsetninger utgjorde ved utgangen av kvartalet 35,1 mill. kroner. Balansen Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av tredje kvartal 2003 på 718 mill. kroner, hvor brutto utlån til kunder utgjorde 453 mill. kroner. Innskuddsdekningen gjennom Bankiakonto var på 138 % av utlån på kredittkort. Banken hadde ved utgangen av kvartalet en kapitaldekningsgrad på 12,9 %, og likviditeten anses som god. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Administrerende direktør Christina Åhlander, telefon 23 11 50 51 eller mobil 957 09 977 Eller finansdirektør Eirik Holtedahl telefon 23 11 50 55 eller mobil 90 73 45 85 Internett: www.bankia.no E-post: bankia@bankia.no Vedlagt følger kvartalsregnskap og oversikt over kvartalsvis utvikling siden bankens oppstart. Regnskapet er ikke revidert. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00890/wkr0001.doc Complete report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00890/wkr0002.pdf Complete report

Dokumenter og linker