IKEAs grunnlegger utpeker årets entreprenør i Barents

Årets tema for Barents Reunion er ”Bærekraftig Barents” og konventet arrangeres av Haparanda og Tornio kommuner,  PEAB og IKEA. Temaet tar opp økologiske, økonomiske og sosiale aspekter i bærekraftig utvikling med fokus på regionen. I forbindelse med konventet deles utmerkelsen Årets entreprenør i Barents ut til en person som har kombinert entreprenørskap med de ulike dimensjonene i bærekraftig utvikling. 

Barents Reunion er en organisasjon med formål å skape nettverk og møter mellom representanter for de fem folkene i Barents -området. Initiativtaker til Barents Reunion er Ingvar Kamprad, IKEAs grunnlegger, og hans ambisjon er å løfte fram gründere og gi dem verktøy for å virkeliggjøre sine visjoner.

– Det kreves en drøm for å skape en framgangsrik forretningsidé. Det kreves mennesker for a gjøre drømmer til virkelighet, sier Ingvar Kamprad.

Årets konvent finner sted i Joentalo/Tornio den 14-15 juni og er det femte i rekkefølgen. Temaet for i år er ”Bærekraftig Barents” og konventets moderator er Kari Lumikero.

– Bærekraftig utvikling er et sentralt spørsmål for hele Barents. Vår urørt natur savner motstykke og er en viktig grunn for næringslivet, blant annet innen turisme og husdyrhold. Hvordan vi alle kan bidra till bærekraftig utvikling er et prioritert spørsmål for regionen og jeg er derfor veldig glad for at årets konvent har akkurat dette tema, sier Raimo Ronkainen, Tornios  stadsdirektør.

Dagen før konventet er Barents Reunion medarrangør i et workshop der ungdommer fra  regionen skal sammen formulere en visjon for Barents ut fra nettopp unge menneskers perspektiv. Ungdommene deltar så i konventet der de får diskutere spørsmål rundt bærekraftig utvikling med blant annet  den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Sverd.

– Jeg er veldig nyskjerrig på hvordan ungdommene ser på Barents framtid. Ikke minst gjelder dette spørsmål om bærekraftige utvikling, men også næringsliv og kultur er områder der jeg tror at ungdom har mye å bidra med, sier Gunnel Simu , som er Haparandas kommunalråd.

Under konventet deler Barents Reunion ut, for tredje gang, utmerkelsen Årets entreprenør i Barents. For å knytte utmerkelsen til årets tema deles prisen ut til en framgangsrik gründer som kan inspirere andre til å lykkes og som arbeider innenfor bærekraftig utvikling: utfra sosiale, økologiske og økonomiske dimensjoner.

Nominasjonsprosessen for Årets entreprenør i Barents pågår akkurat nå. Alle innbyggere i regionen kan nominere kandidater, gjennom innlevering av sitt forslag på organisasjonens hjemmeside www.barentsreunion.com

Riitta Leinonen, riitta.leinonen@storfjord.kommune.no, Tlf 982 89 089

eller

Ritva Nousiainen
Tlf +46 (0)70-627 92 27
ritva.nousiainen@haparanda.se  

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker