Basware fortsetter den sterke SaaS- og efakturaveksten

Basware, som er den ledende leverandøren av behov-til-betalingsløsninger (purchase-to-pay) i Norge, Norden og Europa presenterer i dag regnskapstall for 3. kvartal 2011. Tallene viser at Norge fortsatt utmerker seg som et av de aller sterkeste enkeltmarkedene for Basware i hele verden, både i forhold til utvikling i omsetning og lønnsomhet, ved siden av det finske hjemmemarkedet. Med Norge som en motor for vekst og lønnsomhet i Skandinavia er farten spesielt høy innen SaaS og efaktura.

Baswares omsetning målt i nettosalg beløp seg til 24,2 millioner euro i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 23,2 millioner euro i samme periode i fjor, noe som gir en omsetningsvekst på 4,2 prosent. EBITDA-resultatet havnet på 4,3 millioner euro i 3. kvartal 2011 sammenlignet med 4,7 millioner i euro i samme kvartal 2010, noe som er tilfredstillende tatt i betraktning selskapets betydelige investeringer i flere nye løsninger. Resultatet påvirkes av Baswares meget sterke vekst innen SaaS-løsninger. Årsaken er at SaaS-salget gir en mer gradvis og langsiktig inntekststrøm sammenlignet med tradisjonelt lisenssalg, som ofte medfølges av betydelige innstallasjons- og oppgraderingsleveranser. Samtidig leverer Basware en solid driftmargin på 12,6 prosent i 3. kvartal 2011.

Efaktura og SaaS skaper vekst 
- Baswares målrettede satsning på efaktura- og SaaS-løsninger gir meget god uttelling da markedet i veldig stor grad etterspør Baswares løsninger på disse omrdåene. Globalt er økningen i salget av efaktura- og SaaS-løsninger på hele 32 prosent bare det siste året, målt i 3. kvartal år sammenlignet med 3. kvartal i fjor. SaaS-løsningene står nå for en sjettedel av Basware nettoomsetning. Det viser hvor raskt Basware vokser innen eksempelvis efaktura, som også er et av de helt sentrale områdene i Norge, ettersom både private leverandører til det offentlige og det offentlige selv skal kunne utveklse elektroniske fakturaer seg imellom innen førstkommende sommer. En kortsiktig effekt av overgangen til mer løpende lisensmodeller, som SaaS, gir imidlertid en forskyvelse av inntektene som fordeles over en lengre periode i motsetning til ved tradisjonelt lisenssalg. Fordelen er imidlertid at Basware allerede nå ser at inntektene fra SaaS- og efakturaløsninger vil øke med ytterligere 7,2 prosent de kommende månedene basert på allerede inngåtte avtaler. Samtidig passerer vi nå en viktig milepæl, nemlig at over halvparten av omsetningen kommer fra løpende faste inntekter tilknyttet vedlikehold, transaksjoner og SaaS. I 3. kvartal var andelen på 53,5 prosent av nettoomsetningen, mens det hittil i år dermed økte til 49,7 prosent av nettoomsetningen. Totalt viser dette at halvparten av Baswares omsetning nå stammer fra faste og løpende inntekter, noe som utgjør et meget solid grunnlag for å videreutvikle selskapets posisjon ytterligere. På kort sikt vet vi at 4. kvartal, som vi er inne i nå, tradisjonelt er det sterkeste kvartalet i løpet av hele året både omsetnings- og resultatmessig. Derfor gleder vi oss både til det som skal skje på kort og litt lengre sikt, sier Bjørn Røsten, salgsdirektør for Basware i Norge. 

Norge driver Skandinavia som er en global leder
– Markedsandelene for Baswares behov-til-betalingsløsninger og SaaS-tjenester øker betydelig i Norge, noe som spesielt gjelder selskapets mange efakturaløsninger tilpasset de nye offentlige kravene og behovene til både små og store virksomheter. Det bidrar til å gi Basware en veldig sterk posisjon i Norge, og i Skandinavia står Basware Norge for den desidert største nasjonale omsetningen, noe som innebærer at den norske suksessen er motoren i Baswares skandinaviske vekst og lønnsomhet, sier Bjørn Røsten. 

- I 3. kvartal 2011 økte Basware omsetningen i Skandinavia med hele 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, noe som betyr at utviklingen er sterk i Skandinavia og Norge. Faktisk står Skandinavia nå for om lag 23 prosent av Basware globale totalomsetning. I Skandinavia er Norge det landet som bidrar med den sterkeste omsetningen og lønnsomheten. Det skandinaviske markedet står nå for nærmere en tredjedel av Baswares totale lønnsomhet i hele verden, etter et meget sterkt 3. kvartal 2011 med en resultatforbedring på hele 11,3 prosent, noe som var den sterkeste lønnsomhetsveksten i Baswares største markeder. Det betyr at Basware Norge dermed utgjør en betydelig andel av selskapets globale omsetning og lønnsomhet, sier Jukka Virkkunen, SVP og leder for Basware i Skandinavia.

Basware forventer en total omsetningsvekst i 2011 på 5-9 prosent med en driftsmargin på 11,5-14,5 prosent. Selskapets langsiktige startegi i årene fremover er å vokse med 15-30 prsoent på årlig basis og mer enn 50 prosent innen området Automation Services, som inkluderer SaaS- og efakturaløsningene. Det langsiktige målet for selskapets driftsresultat ligger på 15-20 prosent.

SaaS-etterspørselen driver veksten
– Salget av SaaS-løsninger har nådd et rekordnivå, noe som vil fortsette å ha en positiv innvirkning på utviklingen av tjenestesalget fremover. Endringen i etterspørselen, som går fra lisenser til SaaS-løsninger, har hittil i 2011 vokst betydelig, noe som vises i den sterke økningen i transaksjonsvolumet. Det vil styrke Baswares langtidsmål om 50 prosent vekst innen SaaS-løsninger og Connectivity Services. Baswares programvare gir et konkurransefortrinn grunnet fokuset på integrerte løsninger bestående av nye verdiøkende produkter og tjenester, utdyper Bjørn Røsten i Basware Norge.

– Baswares mål er å bli en ledende leverandør av fakturahåndtering, innkjøpsløsninger og efakturaløsninger globalt. I 2010 formidlet Baswares efakturaløsninger 13,6 millioner fakturatransaksjoner. Markedet vokser imidlertid svært raskt, derfor har vi som mål at Basware innen få år skal nå 100 millioner transaksjoner på verdensbasis, sier Jukka Virkkunen i Basware.

– Vi ser at stadig flere velger å gå fra tradisjonelle lisensbaserte løsninger for håndtering av efakturaprosesser, til modeller basert på SaaS-løsninger. Etterhvert som bruken av SaaS-løsninger for håndtering av efakturaprosessene øker og modnes, tilføres virksomheten gevinster raskere. Gevinstene kommer delvis på bakgrunn av virksomhetens investering i teknologi og løsninger, men spesielt på grunn av effektiviserings- og kostnadsfordelene løsningene medfører. I tillegg bidrar bruken av automatiserte efakturahåndteringløsninger også til at virksomheten blir ledende innen behov-til-betalingsprosesser, sier Bjørn Røsten i Basware Norge.

Bjørn Røsten, Salgsdirektør Basware
Tel: +47  90 96 86 10
Epost: bjorn.rosten@basware.com

Om Basware

Basware er en global markedsledende totalleverandør av løsninger for reiseregning, fakturahåndtering, efaktura, innkjøp og arkiv. I dag automatiserer Basware hverdagen til over 1 500 kunder og 1 000 000 brukere i mer enn 60 land. Baswares løsninger er tilgjengelige i Europa, USA, Asia og Australia gjennom et omfattende nettverk av Baswares kontorer og forretningspartnere. Basware ble etablert i 1985 og er notert på Helsinki-børsen. Basware har i dag syv datterselskaper i Europa og ett i USA.

Basware Norge består av 60 ansatte ved kontorer i Oslo og Mo i Rana, med over 300 kunder fra ulike bransjer både i offentlig og privat sektor. Noen eksempler på kunder er Det Norske Veritas, Avinor, ICA Norge, UiO, UiB, NTNU, Toyota Norge, Rieber & Søn, Ernst & Young, PwC, KPMG, Ahus, Rikshospitalet, Uninett, Sparebank 1 Gruppen, DnB NOR, Color Line, DHL Express, Gjensidige og PGS.

For mer informasjon, se www.basware.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia