Den finske statskassen leder an med elektronisk fakturering

Basware, den ledende leverandøren av behov-til-betalingsløsninger (purchase-to-pay), kunngjør den første avtalen av sitt slag der den finske statskassen tilbyr virksomheter som ennå ikke har efakturamuligheter en kostnadsfri tjeneste for sending av deres fakturaer til det offentlige i elektronisk format. Ved hjelp av Basware Supplier Portal kan selv de minste leverandørene nå enkelt gå over til efaktura, og høste gevinstene av optimalisert kontantstrøm, bedre styring av arbeidskapitalen og lavere produksjonskostnader.

Som en følge av et nytt krav fra finske myndigheter tidlig i 2010 om at finske statlige virksomheter kun skal motta efaktura fra deres leverandører, leder den finske statskassen an med innføring av efaktura. Finske statlige virksomheter håndterer årlig 13 millioner salgsfakturaer og 1,9 millioner innkjøpsfakturaer, og har over 230 000 leverandører i sin database. I forkant av dette initiativet var det få av leverandørene, særskilt de som kun sendte få fakturaer hvert år, som hadde mulighet for sending av efaktura. Gjennom Basware Supplier Portal, legger den finske statskassen tilrette for at leverandører av alle størrelser kan bruke efaktura i deres kommersielle transaksjoner med de statlige virksomhetene, subsidiert av staten selv.

Finske myndigheter er ikke alene om å lede an med innføring av efaktura. I Europa er tilsvarende prosesser på gang i Norge, Sverige og Danmark. I Mexico er det nå påbudt å utstede fakturaer elektronisk dersom summen er høyere enn 2 000 pesos, og siden 1. januar 2011 må virksomheter gjennomføre jevnlige kontroller av overholdelse for senderes og mottakeres fakturaer.

Fordelene med efaktura er tydelige i følge en ny rapport fra Billentis. Den finske statskassen anslår at hver eneste innkommende papirfaktura koster virksomheter mellom 30 og 50 Euro. Virksomhetene kan redusere dissse kostnadene til 10 Euro ved å semiautomatisere faktureringsprosessen, og redusere videre til kun 1 Euro ved å fullautomatisere prosessen. Det utgjør en betydelig kostnadsbesparelse når det blir brukt for alle fakturaer myndighetene sender og mottar. [1]

I tillegg oppnår man også betydelige tids- og miljøbesparelser ved å bytte til efakturering. En ny rapport fra Federation of Finnish Financial Services anslår at tidsbesparelsene er 43 prosent for en utgående faktura og 50 prosent for en innkommende. Samtidig viser rapporten til at karbonfotavtrykket for en utgående efaktura er mindre enn halvparten av en utgående papirfaktura. For innkommende fakturaer er besparelsene relatert til karbonfotavtrykket desto mer betydelige. Karbonfotavtrykket til en innkommende efaktura er gjennomsnittlig mindre enn en femtedel av det for en papirfaktura.[2]

– Vårt mål er å fremme efaktura og gevinstene både sender og mottaker får, både fiskalt og miljømessig. Byrden for efakturering ligger ikke kun hos virksomhetene - statlige virksomheter som oss har også en vesentlig rolle å spille når det gjelder å fremme efakturaer, og å gjøre det tilgjengelig og anvendelig for selv de minste virksomhetene, sier Keijo Kettunen, leder for den finske statskassens transaksjoner. 

– Suksessen eller fiaskoen for ethvert efakturainititativ avhenger av å få leverandørene ombord, uavhengig av størrelse, lokasjon eller industri. Den finske statskassen leder an med efaktura i Europa som et myndighetsledet tiltak, og demonstrerer således gevinstene og fordelene for virksomheter ved implementering av slike løsninger. Målet er å oppfordre andre myndigheter så vel som private virksomheter til å bidra til å drive efaktura fremover. Vi hos Basware driver denne utvklingen fremover, både ved å kreve at våre egne leverandører går over til efakturering i tillegg til å utvikle løsninger for leverandører av alle størrelser, Bjørn Røsten, salgssjef for Basware i Norge. 

Baswares Open Network gir store og små virksomheter i alle bransjer muligheten til å utveksle deres behov-til-betalings-dokumenter elektronisk, uansett format. I følge den uavhengige rapporten E-invoicing: A Global View, mener 61 prosent av de økonomiansvarlige verden over at økt effektivitet, og dermed også kostnadsbesparelser, er de største fordelene ved et åpent nettverk mellom leverandører og innkjøpere. Det åpne nettverket, Basware Open Network, gir leverandører mulighet til å bruke deres eksisterende e-fakturaløsning til å koble seg opp på nettverket. Leverandørene får gratis tilgang til alle innkjøpere i nettverket uten at det er behov for å hverken kjøpe eller installere ny teknologi, noe som ellers er et krav i de tradisjonelle nettverkene på markedet.

I Basware Open Network får innkjøpere og leverandører tilgang til hverandre gjennom et felles grensesnitt. Tilgang gis enten direkte gjennom Basware eller gjennom én av deres nettverkspartnere for efakturering. Ved å gjøre det enkelt for leverandørene å sende deres fakturaer gjennom nettverket, hjelper Basware sine egne kunder til de fordelene en fullstendig elektronisk prosess gir - nemlig rask kontantstrøm, forbedret styring av arbeidskapitalen og forbedrede relasjoner med deres leverandører. I følge rapporten E-invoicing: A Global View, mener 66 prosent av de økonomiansvarlige at det nettopp er fleksibiliteten i et åpent nettverk som er den sanne styrken.

[1][1]Koch, Bruno. E-Invoicing / E-Billing in Europe and Abroad. Billentis, http://www.basware.com/resources/billentis-research-report (March 2011)

[2] Federation of Finnish Financial Services, Environmentally friendly electronic invoice, http://www.fkl.fi/en/material/publications/Publications/Environmentally_friendly_electronic_invoice.pdf (November 2010)

For mer informasjon, kontakt:
Bjørn Røsten, salgssjef Basware
Tel: +47 90 96 86 10
Epost: bjorn.rosten@basware.com

Camilla Winther Poulsen, Scandinavian Marketing Manager
Tel: +45 51 57 95 89
Epost: camilla.winther.poulsen@basware.com

 

 

Om Basware
Basware er en global markedsledende totalleverandør av løsninger for reiseregning, fakturahåndtering, efaktura, innkjøp og arkiv. I dag automatiserer Basware hverdagen til over 1 500 kunder og 1 000 000 brukere i mer enn 50 land. Baswares løsninger er tilgjengelige i Europa, USA, Asia og Australia gjennom et omfattende nettverk av Baswares kontorer og forretningspartnere. Basware ble etablert i 1985 og er notert på Helsinki-børsen. Basware har i dag syv datterselskaper i Europa og ett i USA.

Basware Norge består av 60 ansatte ved kontorer i Oslo og Mo i Rana, med over 300 kunder fra ulike bransjer både i offentlig og privat sektor. Noen eksempler på kunder er Det Norske Veritas, Avinor, ICA Norge, UiO, UiB, NTNU, Toyota Norge, Rieber & Søn, Ernst & Young, PwC, KPMG, Ahus, Rikshospitalet, Uninett, Sparebank 1 Gruppen, DnB NOR, Color Line, DHL Express, Gjensidige og PGS.

For mer informasjon, se www.basware.no

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia