PEPPOL-standarder implementert gjennom alle Baswares efakturaløsninger

Basware, den ledende leverandøren av elektronisk fakturering og behov-til-betalingsløsninger (purchase-to-pay) i Norge, Norden og Europa, har implementert prosedyrer og protokoller i samsvar med PEPPOL i alle selskapets efakturaløsninger. Det øker de kommersielle mulighetene for alle Baswares norske kunder. Staples i Finland, som er eksisterende Basware-kunde, er blant de første til å ta i bruk PEPPOL-standardiserte efakturaer.

– EU-kommisjonens PEPPOL-program (Pan-European Public Procurement Online) har som oppgave å tilrettelegge for standardbasert IT-infrastruktur og -tjenester for elektronisk handel blant privat næringsliv og offentlige virksomheter på tvers av de europeiske landegrensene. Dette gjøres for å bistå europeiske selskaper, med særskilt fokus på små og mellomstore virksomheter, med å delta sømløst og på like vilkår i det europeiske efakturamarkedet, sier Olav Abel Lindberg, Salgsdirektør i Basware, og fortsetter;

– Basware har i mange år vært ledende innen aktiv utvikling av teknologier og tjenester for B2B-handel. Samtidig har selskapet vært involvert i PEPPOL-prosjektet siden dets start gjennom å teste og videreutvikle teknologiene som samkjører forretningsprosessene tilknyttet elektroniske anskaffelser. Slike tiltak er iverksatt for å utvide utrullingen til markedet samt forbedre interoperatbiliteten mellom e-innkjøpssamfunnene i EU.

Som resultat av omfattende og vellykket planlegging, samhandling og utprøving av efaktura-løsningene mellom PEPPOL og nøkkelleverandører som Basware, er den foreslåtte standarden for elektronisk fakturering i ferd med å rulles ut. Fra og med april 2012 kan Baswares kundebase, også i Norge, bruke efakturaer støttet av PEPPOL tilknyttet deres forretningstransaksjoner. Denne type implementering innebærer at efakturaer brukt av Basware-kunder oppfyller kravene, standardene og prosedyrene for overføring av elektroniske fakturaer og bestillinger i hele Europa. Mens Basware alltid har levert tjenester som støtter ulike efakturaformater og -standarder, danner premissene for PEPPOL en enighet rundt formater og standarder. Det er et stort steg fremover for mer effektiv og dynamisk global samhandling mellom kjøpere og leverandører.

Den finske avdelingen av Staples, som er en ledende leverandør av kontor- og industrielle leveranser til det offentlige, er som kunde av Basware ett av de første selskapene til å begynne å bruke PEPPOL-efaktura.

– Som leverandør er det god kundeservice å håndtere fakturaer som oppfyller de godkjente standardene, noe som også skaper nye forretningsmuligheter over hele Europa. Når prosessene tilknyttet salg og fakturering harmoniserer, blir også forholdet mellom kjøper og leverandør gjensidig nyttig og verdifullt, sier Pekka Leppälä, Sales Director i Staples.

– Den nye æraen av e-handel gir PEPPOLs standarder betydelige fordeler for virksomheter av alle størrelser som ønsker å standardisere hvordan bedriftene samhandler med hverandre på en gjensidig fordelaktig måte. Standardene vil også sikre større åpenhet gjennom efakturering samt at de øker det offentlige ansvaret tilknyttet virksomhetsavtaler. Implementering av PEPPOL vil også styrke automatiserte innkjøp, noe som vil øke hastigheten på administrative aktiviteter og redusere kostnader, og samtidig oppmuntre til grønne, bærekraftige innkjøp, sier Bjørn Røsten, Country Manager i Basware Norge, og utdyper;

– Efakturering gir ytterligere fordeler for kjøpere og leverandører. Kjøpere opplever å få automatiserte og feilfrie efakturaer som forbedrer muligheten for riktigere prognoser samt at leverandører opplever raskere betaling og forbedret kontantstrømsynlighet.

Baswares implementering av PEPPOLs standarder kommer før det offisielt er et krav i Norge, allerede tre måneder før Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) påbyr at alle leverandører til offentlig sektor å drive forretninger med bruk av efakturaer. Efakturering gjennom aksesspunkter basert på PEPPOLs infrastruktur og tilhørende standarder vil være foretrukket. Difi hevder dette trekket gjør PEPPOL til "ryggraden i offentlig elektronisk fakturering i Norge". PEPPOL forventer at ytterligere mandater på tvers av EUs virksomhetsregion vil være utbredt i løpet av de neste årene.

– Med så høye standarder for efakturainnhold satt av PEPPOL, vil offentlige myndigheter nå motta kvalitetsmessig enda bedre fakturaer. Det bredere næringslivet vil også lykkes og oppleve fremgang gjennom enklere og mer effektiv faktureringsprosesser, sier Olav Astad Kristiansen, seniorrådgiver i Difi.

– PEPPOL er et viktig initativ og er et skritt på veien mot å støtte automatisering av innkjøpsprosesser og standarder i EU. Nivåene av standardisering vil ytterligere øke elektroniske innkjøp, ettersom leverandører og kjøpere kan stole på at det er et felles språk mellom dem tilknyttet transaksjonene. Basware er svært tilfreds med å overføre disse fordelene til våre kunder, sier Esa Tihilä, CEO i Basware.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Abel Lindberg, Salgsdirektør, Basware Norge
Tel: +47 90 82 18 01
Epost: olav.lindberg@basware.no

Bjørn Røsten, Country Manager, Basware Norge
Tel: +47 90 96 86 10
Epost: bjorn.rosten@basware.com

Om PEPPOL
Prosjektet Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) ble initiert i 2008 med den hensikt å tilrettelegge for standardbasert IT-infrastruktur og -tjenester for e-handel på tvers av de europeiske landegrensene. Ved å slutte seg til nasjonale e-handelsplattformer og koble seg opp mot e-handelssamfunn bygget på en felles standard, kan virksomheter få tilgang til et omfattende anskaffelsesmarked, noe som resulterer i økte muligheter, bedret effektivitet og reduserte kostnader for virksomhetene. PEPPOLs virksomhet finansierer i fellesskap av medlemmene av konsortiet og EU-kommisjonen. PEPPOL-konsortiet består av ledende e-handelsaktører i 11 europeiske land; Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Norge, Portugal, Sverige og Storbritannia.

Se mer på www.peppol.eu

Om Basware
Basware er en global leder innen skybaserte efakturatjenester og behov-til-betalingsløsninger, med mer enn 1.000.000 brukere i over 60 land. Baswares B2B skyløsninger og -tjenester gir et åpent og sikkert globalt økosystem for samhandling mellom kjøpere og leverandører for mer enn 1,9 millioner kjøpere og leverandører på verdensbasis. Baswares løsninger er bygget for å møte behovene til små og mellomstore virksomheter og globale foretak, og er bygget på Baswares erfaringsbaserte kunnskap fra håndtering av økonomiske prosesser, kombinert med intelligent skyteknologi og Basware Open Network. Med Basware drar organisasjoner nytte av mer effektive prosesser tilknyttet anskaffelser, leverandørgjeld og utestående fordringer samt kostnadsbesparelser, bedret innsikt i kontantstrømmer og forbedrede relasjoner mellom kjøpere og leverandører. Løsningene er tilgjengelige i skyen, som lisensbaserte løsninger samt gjennom outsourcing gjennom et omfattende nettverk av Basware-kontorer og forretningspartnere i Europa, USA og Asia-Pacific.

Se mer på www.basware.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia