Banebrytende forskning viser at: Umiddelbar behandling med Betaferon® av pasienter med MS i tidlig stadium innebærer en signifikant utsettelse av permanent funksjonshemming.

40% redusert risiko for permanent funksjonsnedsettelse (EDSS), sammenlignet med behandling startet senere i sykdomsforløpet ble bekreftet.

Bayer Schering Pharma publiserer nye data som viser at umiddelbar behandling-start med Betaferon® (interferon beta-1b) av pasienter som har hatt en første episode som tyder på multippel sklerose (MS), kan gi en reduksjon på 40 % i risikoen for permanent nevrologisk skade. Dette målt med EDSS (Expanded Disability Status Scale) i løpet av tre år, sammenlignet med senere igangsatt behandling. Disse funnene fra den såkalte BENEFIT-studien (BEtaferon in Newly Emerging multiple sclerosis For Initial Treatment)* ble presentert den 1. mai på det 59. årsmøtet i American Academy of Neurology i Boston, USA.

”Noen pasienter har allerede utviklet signifikante nevrologiske skader når de opplever de første tegnene på MS, noe som kan føre til flere funksjonshemminger senere i livet. Resultatene fra BENEFIT-studien viser tydelig at Betaferon-behandling som igangsettes umiddelbart etter den første kliniske episoden, kan redusere disse skadene signifikant. Noe som kan innebære at det tar lengre tid før pasientene opplever de funksjonshemmende konsekvensene av MS,” sier dr. Mark S. Freedman, professor i nevrologi ved University of Ottawa og forsker i studien. ”Dette er et helt nytt funn som ikke er blitt påvist for noen andre immunmodulerende behandlinger mot MS, og det understreker viktigheten av å igangsette behandling tidlig istedenfor å vente på at flere tegn på MS skal utvikle seg. Leger og pasienter bør ta disse nye funnene med i betraktning når de skal diskutere hvilken behandling som skal igangsettes.”


Med ”umiddelbar behandling” menes behandling som igangsettes etter den første kliniske episoden. Med ”senere behandling” menes behandling som igangsettes etter den andre kliniske episoden, etter 2 år (avhengig av hva som kommer først) eller senere i sykdomsforlöpet.

"Det er et viktig funn at tidlig behandlings-start etter det første episoden ikke bare påvirker fremtidige anfall, men også kan bremse utviklingen av nevrologisk funksjonshemming etter flere år", sier Sten Fredrikson, professor i nevrologi ved Karolinska Institutet og overlege ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Oslo, 04-05-2007

Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse til:
Lisa Emilsson, Communication Manager
Bayer Schering Pharma
Tfn: +46 +46 8 580 223 49
e-post: lisa.emilsson@bayerhealthcare.com

Om BENEFIT
BENEFIT er en multisenterstudie som ble utført på 98 sykehus/klinikker i 20 land, og pasienter med én klinisk episode som tydet på MS, ble inkludert. Totalt 468 pasienter med en første klinisk demyeliniserende episode som tydet på MS og normale MR-funn, ble dobbeltblindt randomisert til enten 250 mikrogram interferon beta-1b (Betaferon®) annenhver dag eller placebo som en subkutan injeksjon. Behandlingen varte i opptil 24 måneder eller frem til det tidspunktet da pasientene fikk diagnosen klinisk definitiv MS. Alle deltakerne i studien ble deretter spurt om å delta i en oppfølgingsstudie med Betaferon, for prospektivt å evaluere den fremtidige effekten av slik umiddelbar oppstart kontra senere oppstartet Betaferon-behandling på det langsiktige sykdomsforløpet. Total observasjonsperiode er på fem år.

Resultatene fra oppfölgingsstudiet av BENEFIT, viste at umiddelbar behandling med Betaferon etter den første episoden som tydet på MS, reduserte risikoen for bekreftet EDSS-progresjon med 40 % i tre år sammenlignet med behandling startet senere.

Resultat fra oppfölgingsstudiet av BENEFIT bekrefter det tidligere toårs-resultatet. Umiddelbar oppstart med Betaferon etter den förste kliniske episoden, signifikant reduserer risikoen (41%) for å utvikle klinisk definitiv MS.

Om Betaferon / Betaseron
Betaferon®, som markedsføres under varemerket Betaseron® i USA og Canada, var det første sykdomsmodifiserende legemiddelet mot MS, og er en veletablert behandling rundt om i verden. I USA, Europa og Japan er Betaferon det eneste legemiddelet godkjent for alle relapserende former av MS, samt det eneste for alle tidlig pasienter. Betaferon kan redusere antall MS-anfall med en tredjedel, og frekvensen av moderate til alvorlige episoder reduseres med opptil 50 %. 16 års oppfølging av pasienter som ble behandlet med Betaferon, har vist at legemiddelet er sikkert og tolereres godt.

Bayer HealthCare er et delkonsern i Bayer AG og er en av verdens ledende innovative bedrifter innen helse og medisinalvarer. Hovedkvarteret ligger i Leverkusen i Tyskland. Bayer HealthCare samler de globale aktivitetene til divisjonene Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care og Pharmaceuticals. Den farmasøytiske divisjonen opererer under navnet Bayer Schering Pharma AG. Bayer HealthCare har som målsetting å utvikle og fremstille produkter som forbedrer menneskers og dyrs helse på verdensplan.

Bayer Schering Pharma er en av verdens ledende farmasøytiske bedrifter innen spesialbehandling. Forsknings- og forretningsaktivitetene er fokusert på følgende områder: Oncology, Hematology/Cardiology, Women's Healthcare, Primary Care, Specialized Therapeutics og Diagnostic Imaging. Med innovative produkter sikter Bayer Schering Pharma mot en ledende posisjon i markedet for spesialbehandling. Ved bruk av nye ideer vil Bayer Schering Pharma bidra til medisinske fremskritt og bedre livskvalitet.

I Skandinavia er Bayer Schering Pharma en del av Bayer Norden, som er en regional enhet i det internasjonale konsernet Bayer AG. Bayer Norden omfatter Danmark, Sverige, Norge og Island samt Estland, Latvia og Litauen. Bayer Schering Pharma har 475 ansatte og en nettoomsetning på 731 millioner euro og et operativt resultat på 15,8 millioner euro (2006).


Forward-Looking Statements
This news release contains forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in our public reports filed with the Frankfurt Stock Exchange and with the U.S. Securities and Exchange Commission (including our Form 20-F). The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

05-04-0036 NO

Dokumenter og linker