Bayer og Schering er nå integrert i Skandinavia

Den 1. april ble Bayer og Schering juridisk fusjonert i Skandinavia. Dermed oppstår en ny legemiddelorganisasjon innen området Bayer HealthCare. Divisjonen får navnet Bayer Schering Pharma og blir den største divisjonen i Bayer HealthCare.

”Sammenslåingen av Bayer og Schering vil styrke markedsposisjonen vår i Norge, Sverige, Danmark og Island”, uttaler Mattias Norrman, sjef for Bayer Schering Pharma i Skandinavia. Med vår portefølje av innovative produkter som for eksempel kreftmedisinen Nexavar og Betaferon mot multippel sklerose forplikter vi oss til å levere tjenester av høyeste kvalitet til kundene våre.”

”Dette er en sterk sammenslåing som er helt i tråd med strategien vår om å styrke vår farmasøytiske virksomhet ved å fokusere på spesialomsorg. Oppkjøpet er det største i Bayers historie, og navneendringen sender et signal til leger, pasienter og våre ansatte om at vi har styrket Bayer HealthCare i samsvar med Bayers målsetting: ’Science for a Better Life’,” forteller Arthur J. Higgins, formann for ledelsen i Bayer Schering Pharma og Bayer HealthCares Executive Committee. ”Vår visjon er å bli anerkjent som en bedrift som går foran i den medisinske utviklingen, og som bruker vitenskapen til å gi millioner av mennesker verden over et bedre liv.”

Bayer Schering Pharma har sitt hovedkontor i Berlin, Tyskland. Det skandinaviske hovedkontoret for divisjonen blir plassert i Stockholm. I 2006 oversteg det samlede salget for begge bedriftene 7 milliarder euro på globalt plan, og de investerte i alt 1,4 milliarder euro i forskning og utvikling. Bayer Schering Pharma er blant verdens de ti ledende farmasøytiske bedrifter innen spesialbehandling. Selskapet er i dag markedsleder innen hormonell prevensjon og har ledende posisjoner innen multippel sklerose, hematologi og kardiologi, samt onkologi og diagnostisk bilderegistrering.


Bayer HealthCare er et delkonsern i Bayer AG og er en av verdens ledende innovative bedrifter innen helse og medisinalvarer. Hovedkvarteret ligger i Leverkusen i Tyskland. Bayer HealthCare samler de globale aktivitetene til divisjonene Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care og Pharmaceuticals. Den farmasøytiske divisjonen opererer under navnet Bayer Schering Pharma AG. Bayer HealthCare har som målsetting å utvikle og fremstille produkter som forbedrer menneskers og dyrs helse på verdensplan.

Bayer Schering Pharma er en av verdens ledende farmasøytiske bedrifter innen spesialbehandling. Forsknings- og forretningsaktivitetene er fokusert på følgende områder: Diagnostic Imaging, Hematology/Cardiology, Oncology, Primary Care, Specialized Therapeutics og Women's Healthcare. Med innovative produkter sikter Bayer Schering Pharma mot en ledende posisjon i markedet for spesialbehandling. Ved bruk av nye ideer vil Bayer Schering Pharma bidra til medisinske fremskritt og bedre livskvalitet.

I Skandinavia er Bayer Schering Pharma en del av Bayer Norden, som er en regional enhet i det internasjonale konsernet Bayer AG. Bayer Norden omfatter Danmark, Sverige, Norge og Island samt Estland, Latvia og Litauen. Bayer Schering Pharma har 475 ansatte og en nettoomsetning på 731 millioner euro og et operativt resultat på 15,8 millioner euro (2006).

Oslo, 02-04-2007

Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse til:
Gitte Finnich Pedersen, kommunikasjonsdirektør
Bayer Norden Corporate Communications
Tlf.: +45 45 23 50 07
e-post: gitte.finnichpedersen.gf@bayer.dk


Forward-Looking Statements
This news release contains forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in our public reports filed with the Frankfurt Stock Exchange and with the U.S. Securities and Exchange Commission (including our Form 20-F). The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

Dokumenter og linker