Positiv melding før EU-godkjenning av tidlig behandling med Betaferon ved mistenkt MS

Vitenskapskomiteen i EMEA anbefaler EU-kommisjonen å godkjenne en utvidet indikasjon for Betaferon (interferon beta-1b) til å inkludere behandling av pasienter etter et første anfall av mistenkt MS (multippel sklerose). EU-kommisjonen forventes å treffe beslutning i saken i løpet av sommeren 2006. Anbefalingen er basert på overbevisende resultater fra en internasjonal, placebokontrollert studie, BENEFIT*, som viste at Betaferon (250 µg annenhver dag) ved behandling av pasienter etter et første anfall, reduserer risikoen for å utvikle klinisk fastslått MS** innen to år med 50 prosent sammenlignet med placebo. * BENEFIT=Betaferon in Newly Emerging MS For Initial Treatment ** MS fastslås etter et andre klinisk anfall eller i henhold til en definert sykdomsprogresjon, ≥ 1,5 trinn på EDSS-skalaen. Schering Norge AS 11. mai 2006 For mer informasjon, vennligst kontakt Lisa Emilsson, informasjonssjef, tlf. +46 (0) 8 728 42 49 Eller gå inn på www.schering.no

Dokumenter og linker