Schering svarer på klage av ”markedsføring”

Vi ville oppfylle kravet om informasjon i forbindelse med avregistrering av Trionetta!

Det er nå velkjent at Schering avregistrerer p-pillen Trionetta. Legemiddelverket reagerte på dette siden de frykter at p-pillebruken skal synke og at kvinner skal bli uønsket gravide. Vi satser mye på å informere gynekologer, jordmødre, helsesøstre og apotek om tidsplanen for inndragningen i god tid. Takket være interesse fra media har informasjonen også gått ut i media allerede nå, tre måneder før inndragningen.

Likevel får Schering kritikk fra Legemiddelverket for ulovlig markedsføring. Legemiddelverket har – tross sin frykt for manglende informasjon – anklaget Schering offentligt på sin nettside uten å kontakte firma først. Det fremgår derimot ikke hvordan Legemiddelverket mener Schering har overtrått loven ved å informere apotekene. Heller ikke kommer det frem at myndigheten fikk se informasjonen før den skulle sendes ut.

- Med støtte fra legemiddelindustriforeningen stiller vi oss helt uforstående til denne anklagen. "Markedsføringen" det det handler om er noen små kort og plakater til apotekene hvor vi forteller at Trionetta skal forsvinne fra nyttår.

- Vi har heller ikke gitt noe informasjon om de andre p-pillene vi selger, eller brukt noen form for logo eller firmanavn. Så hvordan dette skal kunne være ulovlig markedsføring kan jeg rett og slett ikke forstå, sier salgssjef Åslaug Reiten i Schering Norge.

Legemiddelverket påstår at Schering ulovlig markedsfører sin nye p-pille Yasminelle.

- I vårt materiale har vi ikke nevnt noe annet produkt enn Trionetta. Yasminelle har vi enda ikke lansert. Fakta er at vi ville tjene mer på å vente med å informere allerede nå. Vår hensikt var å gi apotekene god mulighet til å informere sine Trionettakunder for å unngå at de skal stå uten prevensjon når Trionetta forsvinner. Mer enn 150 apotek har ønsket disse kortene til nå, sier Åslaug Reiten.

Schering Norge AS, 20. oktober 2006


For mer informasjon, vennligst kontakt:
- Åslaug Reiten, salgsjef i Schering Norge, tfn +47 67 59 20 00
- Lisa Emilsson, informationschef, tlf. +46 8-728 42 00,
eller gå inn på www.schering.no.