Studiefullføring – tidlig høydosebehandling innen multippel sklerose

De 468 pasientene som inngår i BENEFIT-studien, der pasienter behandles med Betaferon eller placebo, har nå alle fullført behandlingen gjennom de to årene. Dette fortalte Schering AG på den 15. ENS-kongressen (European Neurological Society) 21. juni.

BENEFIT er den første studien med høydosebehandling ved de første tidlige tegnene på MS (multippel sklerose). Resultatene av studiene blir presentert på Congress of the European Committee for Treatment and Reseach in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), som finner sted 28. september til 1. oktober 2005. Tidligere studier har vist at personer som ved første kliniske tegn på MS også viser lesjoner i hjernen ved MR-undersøkelse, i høyere grad får et andre anfall, og dermed diagnosen MS: Med BENEFIT håper en å kunne bidra til å utsette klinisk definert MS og dermed endre sykdomsutviklingen for disse høyrisikopasientene ved å igangsette høydosebehandling allerede ved de første tegnene på MS. De første analysene fra BENEFIT viser at pasientene fra de viste de første kliniske tegnene på MS i høy grad har fulgt behandlingen. Mer enn 93 prosent av de behandlede pasientene fullførte undersøkelsesperioden på opptil to år. Dessuten har over 90 prosent av dem som sluttførte studieperioden angitt at de vil fortsette en oppfølgingsstudie med Betaferon (interferon beta-1b). – At så mange pasienter fullfører behandlingen i løpet av studieperioden og vil fortsette behandlingen med Betaferon i oppfølgingsstudien, er svært oppmuntrende, sier dr. Joachim-Friedrich Kapp, leder for Specialized Therapeutics hos Schering. – Resultatet fra BENEFIT kan føre til en ny standard i behandlingen av pasienter ved de første kliniske tegnene på MS, mener dr Kapp. Vi gleder oss til å se sluttresultatene fra BENEFIT, som blir presentert i høst. Disse kan komme til å utvide grensene for MS-behandlingen og tilby pasienter utprøvd og sikker behandling innen alle stadier av sykdommen. Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2005-06-08 Mer informasjon kan fås fra • Lisa Emilsson, informasjonssjef, Schering Nordiska AB. Tlf. +46 (0)8-728 42 49, +46 (0)70-635 72 20 • Siw Eriksson, medisinsk sjef, Schering Nordiska AB. Tlf. +46 (0)8-728 42 30 Fakta om BENEFIT BENEFIT (Betaferon in newly emerging multiple sclerosis for initial treatment) ble gjennomført ved 98 sentre i 20 land, og omfatter totalt 487 pasienter med et første klinisk anfall som tyder på MS. Pasientene ble fulgt opp over en periode på to år. Formålet med studien er å identifisere effekten av tidlig høydosebehandling med interferon beta-1b (Betaferon), som startes etter det første, kliniske anfallet. Studien er en dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert studie i fase III. Fakta om multippel sklerose (MS) • MS er en kronisk og inflammatorisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (SNS). • MS er den vanligste årsaken til nevrologisk handikap blant yngre. • Det finnes cirka 8 000 MS-pasienter i Norge. • Sykdommen oppdages ofte mellom 25 og 35 år. • MS er dobbelt så vanlig hos kvinner. • Symptomene er svært varierende, avhengig av hvilken del av SNS som blir angrepet. • Hver femte person med MS har en slektning med MS. Fakta om Betaferon Betaferon (Interferon beta-1b) brukes til pasienter med MS med anfallsvis forløp og sekundærprogressiv MS. Betaferon var det første bremsepreparatet mot MS, og er det eneste preparatet som kan vise til data fra 16 års oppfølging1. Referanser: Neurology 2005 ; vol 64 (6) suppl 1; P06.159 Ebers et al ###

Dokumenter og linker