Velkjent legemiddel viser seg å forhindre spredning av kreft

Forskere ved Universitetssykehuset i Sheffield melder at man med ett legemiddel som allerede er registrert, kan minske risikoen for kreft i skjelettet. I en stor undersøkelse på mer enn 1000 kvinner, har det vist seg at man hos pasienter med brystkreft kan minske risikoen for at kreften sprer seg videre til skjelettet. Legemiddelet, Bonefos, har vært tilgjengelig i Norge i lang tid, og er godkjent til behandling av pasienter der man vil forhindre ødeleggelse av skjelettet på grunn av for eksempel kreft. Totalt har Bonefos blitt brukt tilsvarende over 300 000 behandlingsår til pasienter verden over. Ifølge forskerne i Sheffield har legemiddelet nå også vist seg å være effektivt for å forhindre metastaser i skjelettet. Se press release fra University of Sheffield: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=167000 Schering Norge AS, 31 mars 2006 For ytterligere informasjon vær vennlig å kontakte Informasjonssjef Lisa Emilsson, tfn 08-728 42 49 Eller gå in på: www.schering.no

Abonner

Dokumenter og linker