Meldepliktig aksjekjøp

Rolf Seljelid, vitenskapelig rådgiver i Biotec Pharmacon ASA, har i dag kjøpt 6.000 aksjer i selskapet til en kurs på kr 5,65. Rolf Seljelid har etter denne transaksjonen 100.187 aksjer i Biotec Pharmacon ASA.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Abonner