114 prosent vekst i driftsinntekter fra EasyConnect

(Oslo, 6. november, 2009) Birdstep Technology ASA rapporterte et EBITDA-resultat på NOK -3,5 millioner i tredje kvartal 2009 (-11,1), samtidig som driftsinntektene økte til 25,6 millioner (20,2). EasyConnect fortsatte sin positive utvikling, og rapporterte driftsinntekter på NOK 12,0 millioner, tilsvarende en vekst på 114 prosent.

- Birdstep hadde en tilfredsstillende utvikling mot å nå lønnsomhet i tredje kvartal. EasyConnect, vårt viktigste forretningsområde, leverte et godt resultat med en vekst i driftsinntektene på 114 prosent, og et rekordhøyt antall nye kunder som aktiverte sine USB-modemer med EasyConnect-programvare, sier Torbjörn Sandberg, administrerende direktør i Birdstep Technology. Birdstep Technology hadde driftsinntekter på NOK 25,6 millioner (20,2) i tredje kvartal, mens EBITDA-resultatet endte på NOK -3,5 millioner (-11,1). Kontantstrømmen fra driften var NOK 0,3 millioner, mens netto kontantstrøm endte på NOK -2,3 millioner, som førte til at selskapets kontanter og kontantekvivalenter var NOK 56,7 millioner (68,4) ved kvartalets slutt. Selskapet anser kontantbeholdningen for tilfredsstillende ettersom lønnsomheten gradvis bedres. EasyConnect opplevde en vekst i driftsinntekter på 114 prosent i tredje kvartal, fra NOK 5,6 millioner i fjor til NOK 12,0 millioner i år, i tillegg til en sekvensiell vekst fra NOK 10,3 millioner i andre kvartal i år. EasyConnect rapporterte 566 013 nye kunder som aktiverte sine USB-modemer med EasyConnect programvare i tredje kvartal, sammenlignet med 264 303 aktiveringer i tredje kvartal 2008. Utviklingen er drevet av den underliggende veksten i markedet for USB-modemer. - Vi venter at EasyConnect vil fortsette å vokse, både i driftsinntekter og antall aktiveringer, i resten av 2009 og fremover. EasyConnect har utvidet sin tilstedeværelse relatert til salg og teknisk støtte i både Latin-Amerika og i Midt-Østen, for å øke fokuset på regionale muligheter, sier Sandberg. Orbyte rapporterte driftsinntekter på NOK 4,8 millioner (6,3), mens Raimas driftsinntekter for tredje kvartal vokste til NOK 4,5 millioner (4,1). SafeMove rapporterte driftsinntekter på NOK 4,3 millioner (4,1). Til tross for et utfordrende år for SafeMove, betrakter Birdstep Technology det voksende og fragmenterte internasjonale markedet for sømløse og sikre mobilitetsløsninger som interessant. - Birdstep Technology venter en stabil utvikling for Orbyte gjennom siste del av 2009. SafeMoves vekstmuligheter i Finland er begrensede på kort sikt, men Birdstep er fullt innstilt på en gradvis gjennomføring av internasjonaliseringsstrategien for SafeMove, sier Sandberg.

Om oss

Birdstep Technology is a global software development, marketing and sales company offering secure connectivity and seamless mobility software for laptops and Pocket PCs , as well as state-of-the-art embedded database technologies.