Fortsatt vekst for EasyConnect

(Oslo, February 10, 2010) Birdstep Technology ASA hadde totale inntekter på 29,1 millioner (39,1 millioner) og et EBITDA resultat på -5,1 millioner i fjerde kvartal 2009 (4,5 millioner). Netto kontantstrøm fra virksomheten har vist en positiv utvikling gjennom 2009 og var på -1 million i fjerde kvartal (16,7 millioner).

Selskapets viktigste forretningsområde, EasyConnect hadde en solid vekst på 42% sammenlignet med fjerde kvartal 2008. 550 007 nye kunder aktiverte sine USB modemer med EasyConnect software i kvartalet sammenlignet med 464 762 aktiveringer i samme kvartal i 2008. Samlede inntekter for 2009 var på 107,9 millioner, en økning fra 103,6 millioner i 2008. EBITDA- resultatet for 2009 var -23,5 millioner mot -33,1 millioner foregående år. EasyConnect viste en sterk vekst på 42% i inntekter i fjerde kvartal målt mot fjoråret. Det underliggende momentet i markedet er fortsatt veldig sterkt, og utbredelsen av mobilt bredbånd er fremdeles veldig lav i flere av selskapets fokusområder. -Markedet for mobilt bredbånd er i sterk vekst og er veldig dynamisk og i rask endring. For Birdstep er det viktig å være i konstant tilpasning til utviklingen og vi har derfor gjennomført en viktig reorganisering i fjerde kvartal. Dette vil øke vårt salgsfokus og muliggjøre uttak av synergier på tvers av vår kjernevirksomhet som igjen vil styrke vår evne til å vinne nye kunder, sier Torbjörn Sandberg. For utfyllende informasjon, vennligst se selskapets Q4 rapport.

Om oss

Birdstep Technology is a global software development, marketing and sales company offering secure connectivity and seamless mobility software for laptops and Pocket PCs , as well as state-of-the-art embedded database technologies.