Blå Kors-rapport om medienes alkoholdekning: Sviktende redaktøransvar

Norsk presse omtaler og anbefaler alkoholprodukter i et omfang og i en form som uthuler reklameforbudet mot alkohol, og bryter med tekstreklameplakaten og redaktørenes samfunnsansvar. Det er konklusjonene i en rapport som offentliggjøres av Blå Kors og overleveres Norsk Presseforbund i dag.

Bare i de fire største avisene VG, Dagens Næringsliv, Aftenposten og Dagbladet dedikeres 312 helsider i året til lanseringspreget alkoholstoff. I tillegg kommer et stadig mer omfattende tilbud på internett, med vindatabaser, produktanbefalinger og drinkoppskrifter på redaksjonell plass. I 2008 hadde Dagbladet og VG til sammen 37 forsider med henvisninger til omtale av alkoholprodukter.

– I en tid med voksende alkoholkonsum er det uhyre kritikkverdig at ledende norske redaktører satser mer helhjertet på nyskapende produktomtale av alkohol enn noen annen produktkategori. I motsetning til alle andre produkter med særstilling i mediene er dette produkter med kjente skadevirkninger og et helsepolitisk begrunnet reklameforbud, poengterer generalsekretær i Blå Kors Geir Gundersen.

Blå Kors-rapporten er overlevert til helseministeren og til Norsk Presseforbund ved generalsekretær Per Edgar Kokkvold.

Rapporten «Alkohol som selger aviser – aviser som selger alkohol» illustrerer hvilket omfang omtalen av alkohol hadde i norske medier i 2008. De faste spaltene i de fire avisene VG, DN, Aftenposten og tilsvarer en annonseverdi på minimum 40 millioner kroner. Rapporten illustrerer hvordan omtalen er ensidig positiv, salgsorientert og gjør utstrakt bruk av reklamens virkemidler på redaksjonell plass.

I tillegg til de toneangivende avisenes alkoholspalter og nettsteder, har vinanbefalinger og produktomtale betydelig distribusjon som fellesstoff på nettsider i hele landet, gjennom mediekonsernene Schibsted, A-pressen og Edda Media.

– Alkoholindustrien har inntatt posisjonen som Norges ukronede PR-konger. Alminnelig produktomtale av øl, sprit og vin må kanskje sees som redaksjonell formidling vernet av ytringsfriheten, men det kan ikke forsvares at norske redaktører står til rådighet for alkoholindustrien med et informasjonsapparat som i så stor grad uthuler reklameforbudet, kommenterer Gundersen.

Blå Kors ber pressen ta sin egen praksis opp til vurdering. Samtidig ber Blå Kors om helseministerens vurdering av pressens praksis i lys av reklameforbudet i alkoholloven.
– Pressen bidrar til alkoholens skadevirkninger på enkeltindivider, familier og barns oppvekstvilkår. Jeg vil be norske redaktører skifte kurs, og gjøre mer for å bidra til det motsatte, avslutter Gundersen.


Rapporten gjøres tilgjengelig på www.blakors.no

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir Gundersen, generalsekretær i Blå Kors Norge, 909 36 431
Steinar Glimsdal, informasjonssjef i Blå Kors Norge, 926 36 739

Om oss

Blå Kors er en felleskristen, diakonal medlemsorganisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid . Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Over 900 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Vi søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.

Abonner

Dokumenter og linker