TV-aksjonen Blå Kors - lanserer unikt skoleprogram

TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam” er utarbeidet for landets grunnskoler, og har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Skoleprogrammet består av bl.a. filmer, oppgaver og konkurranser og kan lastes ned fra aksjonens nettsider: www.tvaksjonen.no

– Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris - sier psykologspesialist Frid Hansen som er fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors.

Undervisningsmateriellet knyttes opp mot barnekonvensjonen, og ser rus i et nasjonalt så vel som et internasjonalt perspektiv. Det at skolen tar tak i temaet gjør at barna får snakke om et vanskelig emne i trygge rammer. TV-aksjonen Blå Kors, med støtte fra fagmiljøene, mener det er viktig at alle barn på et tidlig tidspunkt får høre følgende:
• Det er aldri barns skyld at voksne har det vondt.
• De er ikke alene om å ha det sånn.
• Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på er å be andre voksne om hjelp.
• Barn kan ikke få voksne til å slutte å drikke.
• Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.
• Hvor kan barn få hjelp?
• Alle barn har rett til å ha det bra
Landsdekkende skolekonkurranse
Alle skoler som støtter opp om TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam”, er med i trekningen om å få TV- aksjonens ambassadører Stian Barsnes Simonsen og Maria Haukaas Storeng på besøk til skolen med et eget TV-aksjons show. Årets TV-aksjonsskole vil bli trukket ut på aksjonsdagen 19.oktober og offentliggjort på www.tvaksjonen.no

- Jeg er stolt over å få være ambassadør for TV-aksjonen Blå Kors, og gleder meg til å besøke en av de mange skoler som gjør en stor innsats for TV-aksjonen, sier Maria Haukaas Storeng.

Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober og vil bli et felles stort løft for å gi flere barn mulighet til bare å være barn.

Om oss

Blå Kors er en felleskristen, diakonal medlemsorganisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid . Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Over 900 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Vi søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.