En av tre nordmenn er kritiske til alkoholdrikkingen i omgangskretsen

95 prosent av Norges befolkning mener deres eget alkoholkonsum er uproblematisk, men en av tre nordmenn mener at mennesker i deres egen omgangskrets drikker for ofte eller for mye. Det kommer frem i Blå Kors-undersøkelsen 2008.

Blå Kors-undersøkelsen er gjennomført av Norstat, og bygger på telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 4000 nordmenn over 18 år.
- Mest alvorlig er det at så mange unge mennesker opplever drikkemønsteret i omgangskretsen som skadelig, forteller generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors.
Unge voksne i alderen 18-29 år opplever i langt større grad at mennesker i omgangskretsen drikker for mye eller for ofte. 62 prosent i denne aldersgruppen opplever at folk i omgangskretsen drikker for mye når de drikker, og 47 prosent opplever at folk i omgangskretsen drikker for ofte.
Aldri har nordmenn drukket så mye alkohol som i 2007. Gjennomsnittlig drakk hver innbygger på 15 år og over 6,6 liter ren alkohol i 2007. Det er en økning på 0,14 liter eller 2,2 prosent fra 2006.

Undersøkelsen viser også at 81 prosent av befolkningen vil reagere positivt dersom de blir invitert i alkoholfritt selskap, mens bare 31 prosent av befolkningen sier det er vanlig å bli invitert i selskaper uten alkohol. Alkoholfrie selskaper er minst utbredt blant Høyrevelgere og folk som bor i Oslo.
- Det er en myte at folk flest vil ha servert alkohol på fest. Fest uten alkohol er langt mer populært enn folk er klar over, særlig blant kvinner som opplever det positivt i 85 prosent av tilfellene, poengterer Geir Gundersen.

Se vedlagte PDF for tilhørende grafmateriale.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Steinar Glimsdal, informasjonssjef Blå Kors Norge, mobil 92 63 67 39

Dokumenter og linker