Norsk ruspolitikk i ubalanse

Norsk alkoholkonsum er på et rekordnivå, og de viktigste indikatorene viser en utvikling der rusmisbruk i økende grad vil ramme norske barn, ungdom og familier. Det norske folk opplever sviktende rusomsorg, økende skadevirkninger av rusmisbruk og gir tverrpolitisk støtte til skjerpet eller videreført restriktiv ruspolitikk. Det viser Blå Kors-rapporten 2008 som blir offentliggjort i dag.

- Det er en økende ubalanse mellom utglidningen på rusfeltet, og den politikken som skal beskytte befolkningen mot skadevirkningene av en slik utvikling, sier generalsekretær i Blå Kors Geir Gundersen.
Blå Kors-rapporten ble i dag overlevert Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Kari Henriksen.
Blå Kors-rapporten rommer en oversikt over alkoholkonsum, skjenkepolitikk og prisutvikling på alkohol i Norge, og en fersk telefonundersøkelse om nordmenns holdninger til rus og rusmisbruk gjennomført av Norstat blant et landsrepresentativt utvalg på 4000 nordmenn over 18 år.
Hovedtrekk på rusfeltet:
• Alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt, og har økt fra 3,45 liter i 1960 til 6,6 liter i 2007 (91 % økning)
• Prisene på alkohol i alle kategorier har falt kontinuerlig siden 1960, brennevin og sterkvin har falt mest
• Antall skjenkesteder i Norge er tredoblet fra 2439 i 1980 til 7267 i 2006
• Skjenkesteder med spritbevilling er tidoblet fra 592 i 1980 til 5914 i 2006
• Antall Vinmonopol er doblet på ti år, fra 114 i 1997 til 228 i 2008
• Brennevin og champagne er nå billigere i Norge enn i Sverige, justert for nasjonalt lønnsnivå

Hovedtrekk i Blå Kors-undersøkelsen:
• 62 prosent av befolkningen opplever at skadevirkningene av alkoholmisbruk har økt de siste ti årene, 64 prosent opplever at skadevirkningene av annet rusmisbruk har økt.
• 75 prosent av befolkningen opplever i liten grad at mennesker med rusproblemer i Norge får den hjelpen de trenger.
• 84 prosent av befolkningen ønsker en alkoholpolitikk som er like streng som i dag eller strengere. Blant FrP-velgere er tallet 67 prosent, Høyrevelgere 74 prosent.

- Sett i lys av dette, er det påfallende lite diskusjon i offentligheten om den retning ruspolitikken har, og politikere flest er urovekkende lavmælte om hva som gjøres for å redusere skadeomfanget av rusmisbruk i Norge. Rusfeltet og forhold som beskytter barn og unges oppvekstvilkår engasjerer folk, og det er tverrpolitisk aksept for å føre restriktiv politikk på området, påpeker Geir Gundersen.

Blå Kors oppfordrer regjeringen om å sikre at vi i praksis gjennomfører den nødvendige politikk for å beskytte barn og unge mot skadevirkningene av andres rusmisbruk. Dette forutsetter konkret, intensivert handling på tre punkter:

• Finne barn og unge som er rammet
• Hjelpe barn og unge som er rammet
• Forebygge at nye barn og unge blir rammet

Blå Kors-rapporten ligger tilgjengelig på www.blakors.no
Blå Kors-undersøkelsen ligger tilgjengelig på www.blakors.no

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir Gundersen, generalsekretær i Blå Kors Norge, 909 36 431
Steinar Glimsdal, informasjonssjef i Blå Kors Norge, 926 36 739

Abonner

Dokumenter og linker