Bokkilden inngår samarbeid med NKS Nettstudier

Studenter utgjør en stadig større andel av Bokkildens kundegruppe. Nå inngår nettbokhandelen partnersamarbeid med NKS Nettstudier og satser på å øke andelen ytterligere.

Bokkilden, som er Norges største nettbokhandel, har rundt 3500 samarbeidspartnere, som distribuerer nettbokhandelens bøker på ulike nettsider. Avtalen med NKS Nettstudier har en verdi på om lag 2 millioner kroner, noe som gjør NKS til en betydelig partner. Avtalen innebærer at Bokkilden skal drive nettbokhandel for salg av pensumlitteratur til NKS-studentene.
- Vi er svært fornøyde med avtalen og tror at Bokkildens tilbud, om pensumbøker med inntil 30 % rabatt, vil være interessant for NKS’ studenter, sier Elizabeth Sellevold, direktør for Bokkilden.

NKS Nettstudier forventer flere studenter i 2009
NKS Nettstudier har rundt 4500 studenter og regner med at tallet vil øke i 2009.
- Når arbeidsledigheten stiger og jobbmarkedet blir vanskeligere er det erfaringsmessig flere som velger utdanning. Vi merker allerede nå at tilstrømningen av studenter har økt, uttaler markedssjef Cecilie Rosenkilde i NKS Nettstudier.

Sterkest på jus, helsefag, økonomi og ledelse
Det er studenter innen fagene jus, helsefag, økonomi og ledelse som er de ivrigste kjøperne av pensumlitteratur via Bokkilden. I 2008 utgjorde pensumlitteratur i underkant av 20 % av omsetningen i nettbokhandelen, og forventningen er at Bokkilden kommer til å styrke sin posisjon når det gjelder studierelaterte bøker på nett i 2009.

Abonner