Studenter stadig viktigere for nettbokhandel

Ved semesterstart besøker de fleste norske studenter både bokhandel og nettbokhandel. Hovedandelen av studielitteraturen kjøpes i bokhandel, i framtiden vil trolig nettbokhandel stå for størstedelen av salget, viser Bokkildens studentundersøkelse.

I en ferske undersøkelse av studenter og bokkjøp, utført av bokkilden.no, svarer 38,7 % at de kjøper studierelaterte bøker i norsk nettbokhandel. Tallet for utenlandsk nettbokhandel er 10,3 %, mens hele 79 % oppgir at de oftest kjøper studierelaterte bøker i bokhandel.

Nett viktigst i framtiden
På spørsmål om framtidig kjøp av studielitteratur er svarene dramatisk annerledes. Hele 65,5 % oppgir at de i framtiden vil handle studiebøker i norsk nettbokhandel (en økning på 69 %), mens tallet for utenlandske nettbokhandler øker til 14,1%. Andelen som tror de vil oppsøke bokhandel for å kjøpe studiebøkene synker til 58,6 % (en nedgang på 34 %).

Pris viktigste faktor
Priskonkurransen er viktig i studentmarkedet. 58,4 % av de spurte sier at pris betyr mest når de kjøper studierelaterte bøker. Tilgjengelighet er viktigst for 15,8 % og anbefaling for 14,1 %. Det er færre som er opptatt av leveringstid og veiledning.

Studielitteratur kontra skjønnlitteratur
Undersøkelsen kartlegger studentenes bruk av både studielitteratur og skjønnlitteratur. Studenter kjøper og leser flere studiebøker enn skjønnlitterære bøker. De spurte studentene oppgir dessuten at de kjøper flere studiebøker enn de leser, men leser flere skjønnlitterære bøker enn de kjøper.

Bokkilden ruster for framtiden
- Studenter er en gruppe vi satser på, sier direktør for bokkilden.no, Elizabeth Sellevold. August er en god måned og vi ser at studentene vil bli en viktigere kundegruppe år for år. Vårt mål er å være best på pris og tilgjengelighet, de to faktorene som betyr mest. Nå har vi 15 % rabatt på fagbøker som ikke er omfattet av fastprisen. Bokkilden har også en wap-løsning som gjør at studenter kan sitte på lesesalen og bestille bøker. Innen utgangen av måneden vil vi dessuten ha på plass en helt ny søkemotor som gjør at bokutvalget blir vist fram på en enda bedre måte.

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 33 og 34 på bokkilden.no og norskstudentkort.no og er besvart av mer enn 1500 studenter.For mer informasjon eller tilgang til undersøkelsen i sin helhet kontakt: