AKSJEKJØP

Bonheur ASA har kjøpt 100.000 aksjer i Ganger Rolf
ASA til kr 246,- per aksje. Bonheur vil etter
kjøpet eie 18.706.132 aksjer i Ganger Rolf,
tilsvarende 51,56% av aksjekapitalen.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner