ÅRLIG OVERSIKT

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer
er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt
over informasjon som er gjort tilgjengelig for
allmenheten, jf. børsforskriften § 5-2 femte
ledd. Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt
for Bonheur ASA (BON).

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker