ÅRSRAPPORT 2007

Bonheur ASA har i dag offentliggjort styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007. Se vedlegg eller selskapets hjemmeside www.bonheur.no

Den trykkede versjonen av årsberetning og årsregnskap vil bli ettersendt den enkelte aksjonær.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker