ÅRSRAPPORT 2008

Bonheur ASA har i dag offentliggjort styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008. Se vedlegg eller selskapets hjemmeside www.bonheur.no

Trykt versjon av årsberetning og årsregnskap vil bli sendt den enkelte aksjonær medio mai måned sammen med innkalling til ordinær generalforsamling som vil bli avholdt torsdag 28. mai 2009 kl 14:00


Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker