Avholdt Generalforsamling

Vedlagt oversendes protokoll og presentasjonsmateriale fra dagens ordinære generalforsamling i Bonheur ASA Generalforsamlingen i Bonheur ASA har i dag godkjent årsregnskap og årsberetning for Bonheur ASA og konsernet for 2008, samt styrets forslag til utbytte på kroner 7,00 per aksje. Utbytte antas utbetalt 11. juni 2009 til de registrerte aksjonærer i selskapet på generalforsamlingsdatoen. Fra og med 29. mai 2009 handles aksjen eksklusiv utbytte. Alle beslutninger var i samsvar med Styrets forslag.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker