AVTALE VEDRØRENDE SALG AV STERLING

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA som hver, direkte og
indirekte, eier 50% av selskapskapitalen i flyselskapet
Sterling, har inngått en prinsippavtale med selskapet Fons
Eignarhaldsfelag hf (`Fons`) vedrørende salg av Sterling.
Kjøpesummen utgjør DKK 400 millionerBonheur ASA og Ganger Rolf ASA som hver, direkte og
indirekte, eier 50% av selskapskapitalen i flyselskapet
Sterling, har inngått en prinsippavtale med selskapet Fons
Eignarhaldsfelag hf (`Fons`) vedrørende salg av Sterling.
Kjøpesummen utgjør DKK 400 millioner hvorav DKK 300
millioner forfaller til betaling ved closing og de
resterende DKK 100 millioner, som vil bli garantert av en
internasjonal bank, etter 3 år. Kjøpesummen utgjør i
norske kroner 450 millioner ut fra dagens valutakurs.
Gjennomføring av transaksjonen er betinget av due
dilligence og endelig aksjekjøpsavtale. Transaksjonen
forventes gjennomført i løpet av april.

Fons er et islandsk investeringsselskap kontrollert av de
to partnerne Palmi Haraldsson og Johannes Kristinsson. De
har tidligere vært store aksjonærer i flyselskapet
Icelandair og kontrollerer i dag det islandske lavpris-
flyselskapet Iceland Express. Forøvrig omfatter deres
investeringer interesser i en rekke store internasjonale
virksomheter.

I en kommentar til avtalen uttrykker Sterlings nåværende
administrerende direktør, Harald Andresen følgende:
`Sterling har i lang tid vært opptatt av behovet for
konsolidering i flybransjen og har bl.a inngått omfattende
rutesamarbeid med flyselskapene Norwegian og Fly Nordic.
Jeg har tro på at eierskiftet vil innebære en ytterligere
vitalisering og konsolidering ved at Island Express vil bli
tatt inn i Sterling. Sterling har en stab bestående av
dyktige og motiverte medarbeidere i alle ledd. Dette er
kanskje selskapets viktigste fortrinn. Jeg er stolt av den
vilje og evne som har vært vist til omstilling i en presset
tid for luftfartsindustrien. Fra min side vil jeg bidra
for fullt inntil eierskiftet blir endelig gjennomført.`
Harald Andresen vil etter at eierskiftet er gjennomført gå
tilbake til sin stilling som direktør i Fred. Olsen & Co i
Norge, men vil i opp til 4 måneder også være tilgjengelig
som rådgiver for de nye eierne.

På vegne av Bonheur og Ganger Rolf uttrykker styreformannen
i Sterling, Mårten Lunde følgende: `Vi har i løpet av de
siste år lykkes i å etablere Sterling som det ledende
lavprisselskap i Skandinavia. For å videreutvikle denne
posisjonen på en offensiv måte var det nå naturlig med et
eierskifte. Innen luftfart ser vi at kravet til kritisk
masse er stadig stigende samtidig som vår
investeringsstrategi nå ikke innebærer noen ytterligere
opptrapping innenfor denne næringen. Dette medfører at vi
avslutter en 70 års epoke i luftfart`

Palmi Haraldsson og Johannes Kristinsson, har på sin side
utrykt følgende i en kommentar til avtalen: ` Reise- og
fritidsindustrien ser fortsatt lovende ut og i særlig grad
for lavprissegmentet med stadig flere budsjettbevisste
reisende. Dagens fragmenterte marked gir muligheter både
med hensyn til nye destinasjoner og servicekonsepter.`

De nye eierne vil bringe med seg egen kompetanse og
erfaring fra lavprissegmentet fra sitt eierskap i Iceland
Express og sier videre at ` både Sterling og Iceland
Express er sterke merkenavn i egne markeder, med en
flyflåte bestående av den mest kostnadseffektive flytype
som opererer på markedet. Vi ser frem til samarbeidet med
Sterlings ledelse og øvrige ansatte, vel vitende om at
suksess er betinget av full støtte og innsats fra disse.

Kontaktpersoner:
Sterling: Harald Andresen +47 911 30 620
Ganger Rolf og Bonheur: Mårten Lunde +47 481 48 451

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner