BONHEUR - ÅRSMELDING 2005

Bonheur ASA - årsberetning 2005
Bonheur ASA har i dag offentliggjort
årsberetningen for 2005 på selskapets hjemmeside
`www.bonheur.no`
Årsberetningen planlegges sendt selskapets
aksjonærer den 24. mai 2006.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner