ENDELIG ÅRSREGNSKAP FOR 2005

Styret i Bonheur ASA har vedtatt endelig
regnskap for 2005. På enkelte områder avviker
dette noe fra foreløpig årsmelding som ble
offentliggjort 15. februar 2006.
En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www:newsweb.noStyret i Bonheur ASA har vedtatt endelig
regnskap for 2005. På enkelte områder avviker
dette noe fra foreløpig årsmelding som ble
offentliggjort 15. februar 2006.

Selskapet har kostnadsført 4,2 millioner i økte
administrasjonskostnader knyttet til pensjoner.
Driftsresultatet blir dermed negativt med 35,4
millioner.

Enkelte resultatjusteringer i tilknyttede
selskaper og deres datterselskaper, har medført
at resultat fra tilknyttede selskaper er
nedjustert med 23,8 millioner til 741,5
millioner.

Netto finansinntekter er nedjustert med 2,4
millioner til 19,6 millioner og skattekostnad er
redusert med 2,9 millioner.

Årsresultatet var 866,7 millioner, en reduksjon
på 27,5 millioner i forhold til resultatet som
ble rapportert i foreløpig årsmelding.

En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www:newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker