EX SPLITT, NYTT PÅLYDENDE OG NY BØRSPOST I MORGEN

Det vises til melding fra selskapet 16.05.2006.

Forutsatt vedtak i ordinær generalforsamling i dag,
31.05.2006, noteres aksjene i Bonheur ASA ex
splitt fra og med i morgen, 01.06.2006. 1 gammel aksje gir
4 nye aksjer

Nytt pålydende: NOK 1,25
Ny børspost: 50

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner