FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP 2006

Styret i Bonheur ASA har vedtatt forslag til
endelig årsregnskap for 2006 som også har vært
forelagt selskapets representantskap for
uttalelse. Regnskapet inneholder enkelte mindre
endringer i forhold til foreløbig årsregnskap som
ble offentliggjort 16. februar 2007. I sum er
resultatet forbedret med 12,5 millioner.
Resultatet for 2006 utgjorde dermed 974,5
millioner.

En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker