FLAGGING

Selskapet AS Quatro sammen med AS Invento har den
3. juli 2006 kjøpt 322.640 aksjer i Bonheur ASA.

Quatro AS vil etter ervervet, sammen med Invento
AS, være direkte og indirekte eier av totalt
20.508.972 aksjer, tilsvarende 50,3 % av aksjene
i Bonheur ASA. Begge selskaper er indirekte eiet
100 % av Fred. Olsen familien, og samlet
beholdning av aksjer som nevnt er derfor lagt til
grunn i forhold til flaggegrensen.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner