FLYTENDE PRODUKSJON

Med referanse til børsmelding sendt 19. januar melder
Bonheur ASA (`Bonheur`) og Ganger Rolf ASA (`Ganger Rolf`)
at man i forbindelse med utskillelse, rettet emisjon og
senere børsnotering av den flytende produksjonsvirksomhet
har besluttet å omdanne Fred Olsen Production AS til et
ASA. Den flytende produksjonsvirksomheten vil bli
organisert under og eiet direkte av Fred Olsen Production
ASA.I forbindelse med omorganiseringen av virksomheten har
selskapet utarbeidet en åpningsbalanse for Fred Olsen
Production ASA (vedlegg).

Fred Olsen Production planlegger å gjøre en rettet emisjon
i selskapet opptil USD 200 millioner basert på en `pre-
money` verdi av selskapet i intervallet USD 250 - 290
millioner. Emisjonen vil rettes mot norske og
internasjonale investorer. Fred Olsen Production ASA
forventes børsnotert i løpet av første halvår 2007.
Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell
rådgiver og tilrettelegger.

Fred. Olsen Production AS er en ledende operatør innenfor
flytende produksjon med lang erfaring og sterk
markedsposisjon i et marked med gode vekstutsikter.
Selskapet eier og opererer fem FPSO/FSO enheter. Flåten
vil bli utvidet med ytterligere en enhet i 2007 gjennom
ombygging av suezmax-skipet Knock Allan til et FPSO-skip
for kontrakt på 10 år med opsjon for inntil ytterligere 10
år med Canadian Natrual Resources for operasjon i Gabon.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med administrerende
direktør i First Olsen Ltd., Per-Oscar Lund, 2234 1181/9078
0254


Oslo, 29. januar 2007

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner