GRO OG BON: OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 4. KVARTAL

I forbindelse med offentliggjøring av konsernenes resultat
for 4. kvartal og foreløpig årsmelding 2004, inviteres det
til felles presentasjon for konsernene, tirsdag 15. februar
2005, kl 0900. Presentasjonen finner sted i Fred. Olsen &
Co`s lokaler i Fred. Olsens gt. 2, Oslo.
Påmelding meddeles Sissel Walum tlf 22341031 eller E-post
sissel.walum@fredolsen.no, innen fredag 11.februar 2005.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner