INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i
Bonheur ASA, onsdag 31. mai 2006 kl. 14.00 på
selskapets kontorer i Fred. Olsensgate 2, Oslo

Det vises til separat vedlegg på www.newsweb.noDet innkalles til ordinær generalforsamling i
Bonheur ASA, onsdag 31. mai 2006 kl. 14.00 på
selskapets kontorer i Fred. Olsensgate 2, Oslo

Til behandling foreligger:
1 Åpning av generalforsamlingen
2 Styrets årsberetning for 2005
3 Årsoppgjør for selskapet og konsernet
4 Anvendelse av årsresultatet
5 Deling (splitt) av eksisterende aksjer
6 Fullmakt til erverv av egne aksjer
7 Valg til representantskapet og fastsettelse
av godtgjørelse
8 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
10 Bidrag og gaver fra selskapet 2006

For fullstendig innkalling, vennligst se separat
vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker