KJØP AV AKSJER

Bonheur ASA har kjøpt 722.350 aksjer i Ganger Rolf ASA til NOK 135, - per aksje. Bonheur vil etter kjøpet eie 20.841.732 aksjer i Ganger Rolf, tilsvarende 57,45 % av aksjekapitalen

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner