KJØP AV AKSJER


Bonheur ASA har kjøpt 190.465 aksjer i Ganger Rolf ASA til NOK 140, - per aksje. Bonheur vil etter kjøpet eie 21.032.197 aksjer i Ganger Rolf, tilsvarende 57,97 % av aksjekapitalen.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner